Ťažká chronická bolesť

Ťažká chronická bolesť je bolesť prejavujúca sa pri závažnom poškodení nervových štruktúr. Silná intenzita bolesti ovplyvňuje kvalitu života natoľko, že pacient nie je schopný vykonávať bežné funkcie v každodennom živote. Veľmi často je spojená s psychickými problémami a suicidálnymi tendenciami. Bolesť vzniknutá poškodením nervových štruktúr sa označuje ako neuropatická bolesť, a je taktiež najčastejšou indikáciou pre neuromodulačnú liečbu.

Čo znamená neuromodulačná liečba?

Neuromodulačná liečba patrí k najmodernejším liečebným prístupom súčasnej medicíny pri liečbe komplikovanej chronickej bolesti a ťažkých bolestivých stavov, keď štandardná liečba zlyháva, prípadne má vedľajšie nežiaduce dôsledky, alebo keď všetky dostupné liečebné prostriedky boli bez účinku vyčerpané. Ide o bezpečné, vratné a nedeštruktívne metódy s minimálnymi vedľajšími rizikami. Pacientom prináša úľavu od bolesti, zníženie potreby užívať lieky, zlepšenie pohyblivosti, t. j. mobility, ako zásadné pozitívne faktory zlepšenia kvality jeho života.

Aké riešenie pri ťažkej chronickej bolesti poskytujeme?

Pracoviská EuroPainClinics sprístupňujú pacientom neuromodulačnú liečbu v rámci uceleného systému miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta. Pôsobia ako špecializované centrá diagnostiky pre indikáciu SCS neurostimulátora a spolupracujú pri jeho zavedení s fakultnými nemocnicami na Slovensku.

Metóda neurostimulácie SCS (Spinal Cord Stimulation) je jednou z najčastejších metód neuromodulačnej liečby. Princíp liečby spočíva v implantácii tzv. miechového neurostimulátora. Do epidurálneho priestoru v blízkosti chrbtice sa zavedú elektródy. Elektrické impulzy vychádzajúce z elektród stimulujú okolité nervy a regulujú či blokujú prenos „signálov“ o bolesti z poškodených štruktúr do mozgu.

Pre ktoré zdravotné indikácie je liečba pomocou miechovej stimulácie SCS vhodná?

Neurostimulácia SCS je vhodná pri zvládaní chronickej, na iné druhy liečby nereagujúcej bolesti trupu a/alebo končatín, vrátane jednostrannej alebo obojstrannej bolesti súvisiacej s nasledovnými diagnózami:

  • syndróm pretrvávajúcej bolesti chrbta po operácii chrbtice (FBSS),
  • komplexný regionálny bolestivý syndróm typu I a II (KRBS I a II),
  • chronický radikulárny (koreňový) syndróm alebo radikulopatia,
  • komplikovaná ischemická bolesť (angina pectoris, ischémia dolných končatín),
  • periférna neuropatia (napr. diabetická polyneuropatia),
  • komplikovaná viscerálna bolesť.

Ktoré príznaky môžu byť určujúce pre indikáciu stimulácie SCS?

  • Pacient prekonal minimálne jednu operáciu chrbta s dôsledkom FBSS.
  • V niektorej z končatín (hornej či dolnej) je pociťovaná viac než 80 % bolesť z celkovej miery bolesti.
  • Bolesť nepretrváva viac než 2 roky.
  • Vyšetrenia magnetickou rezonanciou nepreukazujú potrebu opätovnej operácie (tzv. reoperácie).

Liečba

Môže vas zaujímať

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia