Česká Wikipedie zverejnila ďalšie články o endoskopických výkonoch

Ďalší zo série odborných článkov, ktoré v rámci svojich vzdelávacích aktivít EuroPainClinics® pripravil pre zdieľanie so širokou verejnosťou, zverejnila otvorená encyklopédia Wikipedie CZ. Oba články nadväzujú na už v minulom roku publikovaný článok o endoskopickej rhizotómii (endoskopická denervácia facetových kĺbov) a venujú sa opäť pokročilým endoskopickým výkonom. V článku „Endoskopické ošetrenie vyskočenej medzistavcovej platničky“ sa čitatelia dozvedia základné informácie o tom, ako vzniká hernia platničky a ako je možné ju endoskopicky ošetriť, druhý článok „Epiduroskopia“ opisuje liečbu pretrvávajúcej bolesti po operácii chrbta, ktorú najčastejšie spôsobuje epidurálna fibróza, ako dôsledok syndrómu FBSS*. Články nájdete tu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Epiduroskopie https://cs.wikipedia.org/wiki/Endoskopické_ošetřen%C3%AD_vyhřezlé_meziobratlové_ploténky https://cs.wikipedia.org/wiki/Endoskopická_rizotomie wikipedia-logo   * Viete, čo je FBSS? S týmito štyrmi písmenami je spojená bolesť, ktorú pacient stále pociťuje, a to aj napriek tomu, že raz, často však aj viackrát absolvoval operáciu chrbtice. Táto bolesť vzniká v dôsledku FBSS (failed back surgery syndrom – tzv. syndróm zlyhanej operácie chrbtice). Znamená to, že bolesť sa u pacienta z určitého dôvodu po operácii nezmiernila, alebo sa dokonca zhoršila, hoci operácia bola vykonaná technicky správne. Až u 1/3 operovaných pacientov je táto bolesť spojená so vznikom väzivových zrastov, tzv. epidurálnej fibrózy v chrbticovom priestore, ktoré utlačujú nervové štruktúry a tým spôsobujú bolesť. Účinnou metódou, ktorou je fibrózu možné diagnostikovať a následne liečebne ošetriť, je epiduroskopia. Viac o metóde na www.epiduroskopie.cz/sk.  

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia