Česká Wikipedie zverejnila ďalšie články o endoskopických výkonoch

1404 | 2 min

EuroPainClinics

Ďalší zo série odborných článkov, ktoré v rámci svojich vzdelávacích aktivít EuroPainClinics® pripravil pre zdieľanie so širokou verejnosťou, zverejnila otvorená encyklopédia Wikipedie CZ. Oba články nadväzujú na už v minulom roku publikovaný článok o endoskopickej rhizotómii (endoskopická denervácia facetových kĺbov) a venujú sa opäť pokročilým endoskopickým výkonom. V článku „Endoskopické ošetrenie vyskočenej medzistavcovej platničky“ sa čitatelia dozvedia základné informácie o tom, ako vzniká hernia platničky a ako je možné ju endoskopicky ošetriť, druhý článok „Epiduroskopia“ opisuje liečbu pretrvávajúcej bolesti po operácii chrbta, ktorú najčastejšie spôsobuje epidurálna fibróza, ako dôsledok syndrómu FBSS*.

Články nájdete tu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Epiduroskopie

https://cs.wikipedia.org/wiki/Endoskopické_ošetřen%C3%AD_vyhřezlé_meziobratlové_ploténky

https://cs.wikipedia.org/wiki/Endoskopická_rizotomie

wikipedia-logo

 

* Viete, čo je FBSS?

S týmito štyrmi písmenami je spojená bolesť, ktorú pacient stále pociťuje, a to aj napriek tomu, že raz, často však aj viackrát absolvoval operáciu chrbtice. Táto bolesť vzniká v dôsledku FBSS (failed back surgery syndrom – tzv. syndróm zlyhanej operácie chrbtice). Znamená to, že bolesť sa u pacienta z určitého dôvodu po operácii nezmiernila, alebo sa dokonca zhoršila, hoci operácia bola vykonaná technicky správne. Až u 1/3 operovaných pacientov je táto bolesť spojená so vznikom väzivových zrastov, tzv. epidurálnej fibrózy v chrbticovom priestore, ktoré utlačujú nervové štruktúry a tým spôsobujú bolesť. Účinnou metódou, ktorou je fibrózu možné diagnostikovať a následne liečebne ošetriť, je epiduroskopia. Viac o metóde na www.epiduroskopie.cz/sk.