MUDr. Michal Matias o bolesti chrbta pre časopis Kvety

Téme bolesti chrbta, jej príčinám, diagnostike a liečbe sa venuje únorové vydanie obľúbeného českého časopisu Květy v rozsiahlom článku, ktorého súčasťou je rozhovor s odborníkom, pre ktorý bol redakciou oslovený špecialista EuroPainClinics, intervenčný algeziológ MUDr. Michal Matias, vedúci lekár Kliniky miniinvazívnej liečby chrbta EuroPainClinics Hradec Králové.

Článok aj veľmi prínosný rozhovor, v ktorom MUDr. Matias poukazuje na kľúčové aspekty úspešnej liečby u pacientov s bolesťou chrbta vrátane prevencie, informovanosti pacienta, individualizovaného plánovania liečby, ale aj na dôležitosť aktívnej úlohy pacienta pri jeho liečbe, si môžete prečítať nižšie.

Zdroj: Náhľady článku a rozhovoru zverejnené s láskavým súhlasom redakcie časopisu Květy, č. 4/2022, Vydavateľ VLTAVA LABE MEDIA a.s. Praha.


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia