MUDr. Michal Matias o bolesti chrbta pre časopis Kvety

600 | 1 min

Téme bolesti chrbta, jej príčinám, diagnostike a liečbe sa venuje únorové vydanie obľúbeného českého časopisu Květy v rozsiahlom článku, ktorého súčasťou je rozhovor s odborníkom, pre ktorý bol redakciou oslovený špecialista EuroPainClinics, intervenčný algeziológ MUDr. Michal Matias, vedúci lekár Kliniky miniinvazívnej liečby chrbta EuroPainClinics Hradec Králové.

Článok aj veľmi prínosný rozhovor, v ktorom MUDr. Matias poukazuje na kľúčové aspekty úspešnej liečby u pacientov s bolesťou chrbta vrátane prevencie, informovanosti pacienta, individualizovaného plánovania liečby, ale aj na dôležitosť aktívnej úlohy pacienta pri jeho liečbe, si môžete prečítať nižšie.

Zdroj: Náhľady článku a rozhovoru zverejnené s láskavým súhlasom redakcie časopisu Květy, č. 4/2022, Vydavateľ VLTAVA LABE MEDIA a.s. Praha.