Ku koreňom bolesti… tlačové raňajky s novinármi na tému liečby koreňového syndrómu

15. 3. 2018

pikto_Koreny_bolesti_CTému jednej z najčastejších príčin chronickej bolesti bedrovej chrbtice – koreňový alebo radikulárny syndróm a jeho liečbu prostredníctvom unikátnych miniinvazívnych a endoskopických výkonovsme v rámci novej kampane s príznačným názvom „Kukoreňom bolesti…“ predstavili novinárom na neformálnych tlačových raňajkách dňa 13. marca v Prahe.  

Pri príležitosti spoločného stretnutia zástupcovmanažmentu, lekárskych expertov a novinárovradu lifestylových médií sa v nadväznosti na problematiku liečby koreňového syndrómu zároveň prezentoval koncept liečby na Klinike miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta.

Úvodné oznámenie predniesol MUDr. Miroslav Buriánek, MBA, predseda predstavenstva EPC Health Invest, SE, ktorý hovoril o procese starostlivosti o pacientov s koreňovým syndrómom v aktuálnom zdravotníctve a poukázal na rad úskalí, s ktorými sa pacient počas liečby stretáva – od vyhľadávania a striedania zdravotníckych zariadení, striedania terapií bez očakávaného efektu až po možné psychické vplyvy na pacienta. V tejtosúvislosti zdôraznil výnimočnosť uceleného systému starostlivosti na jednom mieste, ktorý poskytuje klinika. Vďaka komplexnej ponuke unikátnych výkonov a presnému liečebnému plánu pacient získavanajlepšiu starostlivosť zahrňujúcu všetky liečebné aspekty od precíznej diagnostiky cez terapiu a cielené stabilizačné cvičenia. Dôraz kládol ďalej na benefity, ktoré tento systém pacientovi prináša a to nielen z hľadiska presnosti a šetrnosti výkonov, ale aj úspory času, nákladov, rýchlejšieho zotavenia a návratu do aktívneho života.

Koreňový syndróm, jeho symptómy a prejavy koreňovej bolesti spojenej s charakteristickým vyžarovaním do končatiny, stratou citlivosti, svalovej sily až nehybnosťou končatiny a ďalšími faktormi predstavil detailne z medicínskeho hľadiska aj z hľadiska pacienta MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedúci lekár kliniky. Novinári mali zároveň možnosť vypočuť príbeh pacientky pražskej kliniky pani Věry Milojkovičovej a jejosobnú skúsenosť s bolesťou chrbta v dôsledku koreňového syndrómu a úspešnú liečbou na klinike. MUDr. Tirpák ďalej predstavil pokročilé endoskopické výkony na chrbtici spočívajúce v odstránení fragmentov vyskočenej platničky akopôvodcu koreňovej bolesti a ďalšie špecifiká, ktoré sú pre túto diagnózu typické.

Prednáškovú časť zavŕšil MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, lekársky riaditeľ EPC Health Invest, SE, svojím oznámením o špecializácii pracovísk EuroPainClinics v kontexte celoeurópskehopôsobenia, porozprával o záväzných klinických štandardoch, ktorými savšetkypracoviská riadia a o kľúčových parametroch kontinuálneho sledovania zdravotného stavu pacienta. Zdôraznil tiež garanciu kvality vysokoodbornej starostlivosti, ktorú na pracoviskách EuroPainClinics zabezpečujú experti s medzinárodnou certifikáciou FIPP, udeľovanou svetovou organizáciou World Institut of Pain v oblasti liečby bolesti.

Záver príjemného stretnutia sa niesol v duchu množstva novinárskych otázok a aktívna diskusia k téme liečby koreňového syndrómu a chronickej bolesti všeobecne.

IMG_0957 (kopie)IMG_4400 (kopie)

 

IMG_4383 (kopie)IMG_4448 (kopie)

 

IMG_4502 (kopie) IMG_4513 (kopie)