Vaša liečba bolesti chrbta na jednom míste – od ambulantnej starostlivosti po operačný výkon

Klinika miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics v Prahe je špecializované pracovisko so zameraním na liečbu chronickej bolesti chrbta unikátnymi miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi. Prednosťou kliniky je ucelený systém zdravotnej starostlivosti na jednom mieste – od ambulantnej starostlivosti po operačný výkon. Znamená to, že liečebný proces sa odohráva doslova „pod jednou strechou“ a pacient tak nemusí pri svojej liečbe vyhľadávať ďalšie zdravotnícke zariadenia. V rámci liečebného plánu, ktorý naši lekári stanovujú pre každého pacienta individuálne a konkrétne pre jeho zdravotnú indikáciu, poskytujeme precíznu diagnostiku chrbta (na odhalenie zdroja – miesta bolesti) a širokú škálu terapií vrátane stabilizačného cvičenia. Zdravotnú starostlivosť na klinike hradí poisťovňa (VZP, VoZP, OZP, ZPMV a ZP Škoda). Objednajte sa na vstupnú konzultáciu na tel. 702 297 397, alebo využite zadarmo službu E-konzultácie! audiorozhovor

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia