Experti

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, je certifikovaný intervenčný algeziológ a popredný európsky líder v liečbe bolesti chrbta s použitím špeciálnych intervenčných techník. Ako odborný garant liečebných výkonov sa podiela na utváraní stratégie a vízie EuroPainClinics®.

Čítať viac

rapcan

MUDr. Robert Rapčan

Špecialista na liečbu bolesti

Dr. Georg Michael Hess je medzinárodným špecialistom v odbore ortopedickej chirurgie a intervenčnej liečby bolesti. Od januára 2016 pôsobí Dr. Hess v tíme EuroPainClinics® na pozícii Medical Director. Svojou odbornosťou výrazne posilňuje expertný tím lekárov EuroPainClinics®.

Čítať viac

hess

Michael Hess, M.D.

Spinálny chirurg

Dr. Anthony Hammond, FRPC, je medzinárodný odborník – reumatológ, špecialista na intervenčnú liečbu bolesti chrbtice. Rozsiahle skúsenosti vychádzajúce z klinickej praxe Dr. Hammonda, vrátane jeho výskumnej a vzdelávacej činnosti, predstavujú mimoriadny prínos v rozvoji EuroPainClinics®.

Čítať viac

hammond

Anthony Hammond, M.D.

Špecialista na liečbu bolesti

Dr. Lars Walén je medzinárodný odborník certifikovaný v odbore anesteziológie a intenzívnej medicíny a špičkový špecialista na intervenčnú liečbu bolesti so zameraním na miniinvazívne a endoskopické výkony. Klinické skúsenosti Dr. Waléna sú cennými podnety pre platformu EuroPainClinics®.

Čítať viac

walen

Lars Walén, M.D.

Špecialista na liečbu bolesti