EuroPainClinics je jediné a jedinečné, pozor na zámenu

1695 | 2 min

Vážení pacienti, 

dovoľte, aby sme vás upozornili na nasledovnú skutočnosť.

V dôsledku podobnosti názvu našich klinických pracovísk EuroPainClinics pôsobiacich Bratislave, BardejoveKošiciach s názvom iného zdravotníckeho zariadenia (Pain Clinic Bratislava) dochádza, bohužiaľ, k opakovaným zámenám pri objednaní na naše pracovisko.

V tejto súvislosti by sme vás radi požiadali, aby ste venovali zvýšenú pozornosť kontaktným údajom našich pracovísk a prosíme najmä o dôslednú kontrolu a overenie toho, či vaše objednanie, či už telefonické, alebo prostredníctvom bezplatnej online služby
E-konzultácia, smeruje skutočne na pracovisko EuroPainClinics.

Podobnosť názvu vyššie zmieneného druhého zariadenia nie je, bohužiaľ, možné ovplyvniť, rovnako ako podobnosť štruktúry objednávania prostredníctvom služby E-konzultácia (vrátane jej vizuálneho a obsahového zobrazenia), ktorú, na rozdiel od zmieneného zariadenia, úspešne prevádzkujeme už niekoľko rokov.

Týmto by sme vám zároveň chceli pomôcť vyhnúť sa informáciám (o cenách, poisťovniach, špecialistoch), s ktorými sa môžete zámenou so zmieňovaným zariadením stretnúť pri tel. komunikácii či na sociálnych sieťach (najmä FB), ktoré s našimi pracoviskami nesúvisia a od ktorých sa úplne dištancujeme.

Zdravotná starostlivosť na pracoviskách EuroPainClinics je hradená takmer v plnom rozsahu všetkými zdravotnými poisťovňami. Ak dostanete informácie o cenách za výkony rádovo v tisícoch eur, nejde v žiadnom prípade o naše pracoviska.

Zdôrazňujeme zároveň, že medzinárodná sieť pracovísk liečby bolesti chrbta miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi EuroPainClinics pod vedením medicínskeho riaditeľa MUDr. Róberta Rapčana, PhD., MBA, FIPPnemá žiadnu spojitosť ani spoluprácu so zariadením Pain Clinic.

Ďakujeme za vašu dôveru a priazeň.

MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP
Medicínsky riaditeľ EuroPainClinics