Odborný článok lekárov EuroPainClinics publikoval Radiology Case Reports

232 | 1 min

Novým publikačným počinom sa stal odborný článok MUDr. Ladislava Kočana, PhD., FIPP, a kolektívu spoluautorov, ktorý zverejnil v aktuálnom vydaní americký odborný lekársky časopis Radiology Case Reports.

Hlavní autori MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP, MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., MUDr. Martin Griger, FIPP, DESA, PhD., a kolektív spoluautorov, článkom Deciphering the enigmatic symptoms of Pancoast tumors: Navigating the complex landscape of pain management – A case report“  popisujú, v kazuistike z našej praxe, skryté symptómy Pancoastovho tumoru imitujúce iniciálne štádiá muskuloskeletálneho ochorenia.

V článku sa ďalej diskutuje o možnostiach komplexnej analgetickej terapie onkologických ochorení a o aktuálnych možnostiach intervenčných spinálnych výkonov zameraných na liečbu onkologickej bolesti.

Odborný lekársky časopis Radiology Case Reports sa zameriava výhradne na publikovanie kazuistik s podkladom diagnostického zobrazovania z celého radu medicínskych odborov, a je vydávaný medzinárodným vydavateľstvom Elsevier pod licenciou na autorské práva University of Washington.

Náhľad článku nájdete TU

Autorom blahoželáme k odbornému publikovaniu.