Dr. Sherdil Nath, popredný špecialista svetovej intervenčnej algeziológie, viedol edukačný workshop v Prahe

218 | 6 min

Vzácneho hosťa, legendu svetovej intervenčnej algeziológie Dr. Sherdila Natha zo Švédska sme privítali pri príležitosti prvého ročníka edukačného workshopu EuroPainClinics „One Man Show“, ktorý prebehol 17. mája v Prahe. Pre lekárov viedol odborný workshop na tému liečby fazetovej bolesti a rádiofrekvenčných techník.

Dr. Sherdil Nath, popredný medzinárodný špecialista intervenčnej liečby bolesti, viedol workshop v Prahe

Medicínske poznatky a praktické klinické skúsenosti zdieľa EuroPainClinics prostredníctvom svojej vedomostnej platformy, a to v podobe vlastných vzdelávacích programov a aktivít na internej i externej úrovni. Je nám cťou, že renomovaný intervenčný špecialista Dr. Sherdil Nath prijal pozvanie MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD., medicínskeho riaditeľa EuroPainClinics, aby v rámci nového edukačného projektu viedol pre lekárov našich klinických pracovísk špeciálny výukový seminár.

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínsky riaditel‘ EuroPainClinics
 

Dr. Nath sa pri workshope zameral na dve hlavné témy – diagnostiku a liečbu lumbálnej (driekovej) a cervikálnej (krčnej) fazetovej bolesti a na miniinvazívnu techniku rádiofrekvenčnej denervácie, v priebehu dňa však prirodzene rezonoval celý rad súvisiacich problematík. Seminár koncipoval ako teoretickú výučbu a live cases – konkrétne výkony u reálnych pacientov.

Po slávnostnom zahájení workshopu so sprievodným slovom MUDr. Rapčana už Dr. Nath uviedol s gráciou a entuziazmom sebe vlastnými osobnú prezentáciu, v ktorej zhrnul priebeh svojej vlastnej profesijnej dráhy, kľúčové okamihy a výzvy, ktoré zdolával a ktoré ho utvrdzovali v presvedčení, že rozhodnutie venovať odboru liečby bolesti bolo pre neho správnou voľbou.

Ďalšia prednáška už otvorila prvú z hlavných tém workshopu, liečbu bolesti vychádzajúcej z fazetových kĺbov a liečebnej technike na ich ošetrenie – rádiofrekvenčnej ablácii lumbálnych (driekových) a cervikálnych (krčných) facetových kĺbov. Bolesť z fazetových kĺbov je jednou z najčastejších bolestí chrbta, ktorá pacientom tiež často spôsobuje výrazné ťažkosti opakujúceho sa epizodického charakteru, prípadne ako neustupujúca chronická bolesť pretrváva v priebehu celého života pacienta.

Precízna diagnostika zahŕňajúca intervenčný test drobných nervov okolo týchto kĺbov – tzv. blokádu mediálnych ramienok, sú základom pre ďalšiu liečbu s využitím rádiofrekvenčnej denervácie alebo ablácie. Prednáška zhrnula detailný popis diagnostiky a terapeutickej procedúry vrátane precízneho určenia bodu uloženia ihly, presného röntgenového zamerania, vlastného technického prevedenia a zhrnutie klinických výsledkov.

Druhú časť workshopu Dr. Nath zasvätil dôkladnému vysvetleniu problematiky perkutánnej rádiofrekvenčnej neurotómie cervikálneho (krčného) fazetového kĺbu. Zameral sa opäť na význam precíznej diagnostiky vrátane nutnosti presného testovania všetkých štruktúr, ktoré treba brať do úvahy pri definovaní zdroja bolesti, či už spomínané fazetové kĺby, krčné medzistavcové platničky či miechové nervy.

Zameral sa na určité detaily techniky rádiofrekvenčnej denervácie pri krčnej a hrudnej chrbtici a zaoberal sa tiež problematikou Whiplash syndrómu a ďalších post-traumatických krčných syndrómov. Upozornil tiež na prepojenie inervácie fazetových kĺbov, vegetatívneho nervového systému a miechových nervov, a s tým súvisiacej prenesenej bolesti. Následne Dr. Nath pristúpil k realizácii intervenčných výkonov u reálnych pacientov. Táto časť predovšetkým otvorila lekárom široký priestor na vzájomnú diskusiu užitočných poznatkov priamo v praxi.

Pri ukončení workshopu sa záverečného slova ujal MUDr. Róbert Rapčan, ktorý vyzdvihol vysoko odbornú hodnotu realizovaného workshopu Dr. Natha ako cennú príležitosť pre lekárov, ktorí mali možnosť získať novú profesijnú skúsenosť či novú invenciu pre ich klinickú prax. V osobnom poďakovaní tiež nezabudol spomenúť, že Dr. Nath je jednou z kľúčových osobností a učiteľov, ktoré stáli pri počiatkoch jeho profesijnej dráhy a ktoré významne ovplyvnili jeho rozhodnutie venovať sa špecializácii intervenčnej algeziológie. Všetci lekári veľmi pozitívne ocenili celkový priebeh workshopu, vysoko kvalitný obsah výučby a prínos pre ich ďalšiu prácu s pacientmi s chronickou bolesťou.

Všetkým účastníkom patrí poďakovanie za aktívnu účasť a všetkým organizátorom na čele s MUDr. Rapčanom za skvelú realizáciu tejto mimoriadnej udalosti a tešíme sa na ďalší ročník zo série edukačných workshopov EuroPainClinics.

MEDAILÓN

Dr. Sherdil Nath
Leading Interventional Pain Medicine Expert & Teacher

Liečbou bolesti so zameraním na chrbticu sa Dr. Sherdil Nath zaoberá od roku 1972. Po niekoľkých rokoch klinickej praxe vo Veľkej Británii sa usadil vo Švédsku, kde začal pracovať ako anesteziológ a postupne rozvíjal oblasť liečby bolesti, vo Švédsku vtedy pomerne neznámu ako samostatný odbor. Stal sa priekopníkom v eliminácii bolesti s využitím nervových blokád a s úspešnosťou liečby u raketovo narastajúceho počtu pacientov získaval čoraz väčšiu reputáciu ako odborník liečby bolesti, a to nielen vo Švédsku, ale aj Nórsku a Dánsku, viedol množstvo štúdií a založil kliniku liečby bolesti. Od začiatku 90. rokov sa úzko zameral na presnú diagnostiku pri RTG navigovaných blokádach. Metodológiu tejto techniky potom zhrnul vo svojej výskumnej práci pri Norrland University Hospital vo švédskom meste Umea. Precízna diagnostika a rádiofrekvenčné denervačné postupy sú jeho hlavnými záujmami, ktorým sa venuje viac ako 40 rokov. Uznanie a rešpekt za výnimočnosť svojej práce si získal po celom svete a svoje bohaté klinické skúsenosti odovzdáva generáciám mladších lekárov v posledných viac ako 15 rokoch, keď vyučuje teóriu intervenčných techník v liečbe bolesti a vedie praktické kadaverové workshopy.

FOTOGALÉRIA

Foto: Tomáš Puškáš