Inovovaná webová podstránka Sekcie intervenčnej algeziológie spústená

192 | 2 min

mobilna-aplikacia-europainclinics.jpg

Medicínsky odbor algeziológie zašťiťuje na Slovensku odborná Spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti (SSŠLB), pod ktorou patrí Sekcia intervenčnej algeziológie (SIA) na čele so zakladateľom a predsedom výboru MUDr. Róbertom Rapčanom, FIPP, MBA, PhD. Pre lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa zaoberajú oblasťou intervenčnej algeziológie, bola aktuálne na webe spoločnosti www.pain.sk spustená inovovaná podstránka SIA.

Cieľom Sekcie intervenčnej algeziológie (SIA) je združovať záujemcov z radov lekárov o intervenčné a neuromodulačné techniky v diagnostike a liečbe bolesti a vyvíjať sústavnú odbornú činnosť a aktivít k širokej popularizácii subšpecializácie intervenčnej algeziológie medzi odbornou verejnosťou. Vzhľadom na to, že sa jedná o progresívne rastúcu oblasť medicíny, je nevyhnutné, aby lekári mali k dispozícii o aktuálnom vývoji, novinkách a trendoch komplexný prehľad a kontinuálny prísun relevantných informácií.

To je tiež hlavným zámerom inovácie webovej podstránky SIA pod patronátom MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD., zakladateľa lekárskej subšpecializácie intervenčná algeziológia na Slovensku a od roku 2013 predsedy výboru SIA, a v úzkej súčinnosti a odbornej kompetencii MUDr. Dušana Broďániho, PhD., za výbor SSŠLB. Inovovaný koncept podstránky predovšetkým sprehľadňuje a obsahovo rozširuje pôvodné pemzum informácií. Lekári tu nájdu oficiálnu dokumentáciu spoločnosti, informácie o o dianí v odbore v tuzemskom i medzinárodnom kontexte, edukačné a terapeutické štandardy, prehľady medzinárodných inštitúcií, odborných spoločností a partnerských pracovísk, edukačné portály, odborné publikácie, články a klinické štúdie, náhľady prezentácií, live cases videá a ďalšie užitočné odkazy pre klinickú prax.

Podstránka SIA na odkaze www.pain.sk/sia. Uvedené informácie sú určené výhradne pre odbornú verejnosť.

mobilna-aplikacia-europainclinics.jpg