16. október – Svetový deň chrbtice

1010 | 2 min

Svetový deň chrbtice patrí ku dňom Svetového týždňa kostí a kĺbov vyhláseného organizáciami OSN a WHO ako pripomienku najdôležitejšie osi ľudského tela. K tomuto medzinárodnému sviatku sa pripájame aj v EuroPainClinics, kde liečba bolesti chrbta, najmä bedrovej chrbtice, je pilierom našej činnosti.

Bolesť chrbta predstavuje pre ľudský organizmus výraznú záťaž. Už počiatočné príznaky sú varovnými signálmi. Človek s bolesťou chrbta je limitovaný predovšetkým fyzicky, dlhodobý bolestivý stav však navyše môže viesť i k narušeniu psychickej rovnováhy a v celkovom dôsledku k množstvu obmedzení v spoločenskej role, rodinnom aj pracovnom živote.

So začatím liečby je preto dobré neváhať – ak je príčina bolesti včas a správne diagnostikovaná, včasné začatie liečby môže umožniť rýchly návrat k bežným aktivitám, zabrániť rozvoju trvalých následkov a prechodu do chronického bolestivého stavu. 

Chrbtica, latinsky zvaná columna vertebralis, je pevná, zároveň však ohybná os zložená zo 33 prstencovitých kostí – stavcov. Má celkom päť hlavných úsekov, a každý z nich má vlastný typ stavcov: sedem krčných (C1-C7), dvanásť hrudných stavcov (Th1-Th12), päť stavcov bedrových (L1-L5), a ďalej päť stavcov zrastených v kosť krížovú a štyri stavce v kostrč. 

Jedným z častých zdrojov bolestí plynúcich z postihnutia bedrovej chrbtice je koreňový (radikulárny) syndróm, ktorý vzniká v dôsledku útlaku, dráždenia či poškodenia nervového koreňa. Príčinou koreňového syndrómu sú najčastejšie vysunutia medzistavcových platničiek, keď až v 90 % všetkých koreňových syndrómov je postihnutá bedrová oblasť L3/S1.

O koreňovom syndrómu a možnostiach liečebného riešenia bolestí bedrovej chrbtice prostredníctvom miniinvazívnych a endoskopických výkonov zistíte viac v článku tu