XXIV. Česko-slovenské dialógy o bolesti v Ostrave

131 | 7 min

Odborné prednášky špecialistov kliniky EuroPainClinics vrátane predstavenia revolučných noviniek zazneli v dňoch 19. až 21. októbra na najväčšej tuzemskej algeziologickej udalosti – kongrese XXIV. Česko-slovenské dialógy o bolesti, ktorého hostiteľom sa tento rok stala moravsko-sliezska metropola.

Motto kongresu znelo „Aktivitou proti bolesti“ a v tomto zmysle bol tiež koncipovaný informáciami a prednáškami nabitý trojdňový program, ktorý si nenechalo ujsť viac ako 350 účastníkov. Kongres organizuje Spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti ČLS JEP na čele s prezidentom vedeckého výboru a predsedom sekcie SSLB doc. MUDr. Jiřím Kozákom, PhD., tento rok pod hostiteľskou záštitou rektora a dekana Ostravskej univerzity, riaditeľa Fakultnej nemocnice Ostrava a primátora mesta Ostrava.

Cieľom jednej z najvýznamnejších odborných udalostí na českej a slovenskej odbornej pôde je prinášať najnovšie poznatky a aktuality z oblasti liečby bolesti. Medzi hlavné tohtoročné témy patrili napríklad intervenčné a neuromodulačné analgetické prístupy, možnosti neopioidných liečebných prístupov v liečbe chronickej bolesti, výskum a patofyziológia bolesti, ale napríklad aj využitie liečebnej konopy, chyby a omyly v algeziológii a ďalšie.

Po slávnostnom otvorení vo štvrtok 19. októbra nasledovala programová časť kongresu venovaná sesterskej sekcii, na ktorej vystúpili sestry Bc. Kateřina Sklenářová (EuroPainClinics Brno) a Bc. Monika Lehocká (EuroPainClinics Bratislava). V prednáške „Proprietárny systém komplexného manažmentu pacienta“ predstavili publiku interný proces, ktorým pacient prechádza v klinike EuroPainClinics od jeho prvého kontaktu cez online objednávací systém E-konzultácia a integráciu do internej aplikácie až po dôsledný monitoring vývoja jeho zdravotného stavu. Spomínali tiež význam novej mobilnej aplikácie pre pacientov, ktorá slúži ako kompletný prehľad o liečbe a je neoddeliteľnou súčasťou efektívnej komunikácie s pacientom na našich pracoviskách.

Bc. Kateřina Sklenářová a Bc. Monika Lehocká hovorili o manažmente pacienta na klinikách EuroPainClinics

Piatkový hlavný program začala panelová diskusia pod predsedníctvom doc. MUDr. Igora Martuliaka, Ph.D., keď sa nad otázkou indikovania pacienta na intervenčnú liečbu spoločne zamýšľali doc. MUDr. Jiří Kozák, PhD., MUDr. Ján Lejčko, PhD., doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D., a MUDr. Michal Matias, FIPP.

MUDr. Michal Matias, FIPP, v panelovej diskusii: Je u môjho pacienta indikovaná intervenčná liečba bolesti?

Významný priestor na prezentáciu odborných prednášok z oblasti intervenčnej algeziológie a predstavenie aktuálnych terapeutických aj technologických noviniek patril našim špecialistom tímu MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD., medicínskeho riaditeľa kliniky EuroPainClinics.

MUDr. Jan Rulíšek, PhD., sa v prednáške „Diskogénna bolesť – možnosti intervenčnej liečby“ zaoberal bolesťou dolného chrbta v spojitosti s patofyziológiou degenerácie intervertebrálneho disku, diagnostikou testovania a súčasnými možnosťami liečby diskogénnej bolesti, ktoré zahŕňajú široké spektrum výkonov od neinvazívnych farmakologických postupov cez intervenčné intradiskálne výkony až po ďalšie riešenia vrátane chirurgického. Konkrétne výsledky miniinvazívnych endoskopických výkonov predstavil na vybranom súbore pacientov.

MUDr. Jan Rulíšek, Ph.D., hovoril na tému diskogénnej bolesti

MUDr. Michal Matias, FIPP, predstavil vo svojej prednáške „Priama mikroendoskopická vizualizácia blokády – 7 SS Needlescopy“ revolučnú novinku – metódu priamej endoskopickej vizualizácie ošetrovaných štruktúr pomocou miniatúrneho optického vlákna. Ide o kombináciu ultrazvukovej navigácie a prenosu obrazu z konca ihly, a to v jednom lekárskom prístroji. Nový systém prináša jednak úplne nové funkcie do intervenčného zobrazovania a predstavuje novú pridanú hodnotu nielen pre vizuálnu diagnostiku, ale prípadne aj pre ďalšie liečebné terapie.

MUDr. Michal Matias, FIPP, predstavil novinku priamej mikroendoskopickej vizualizácie – 7 Star Scope
 

Predstavenie prístroja Evoutouch 7 Star Scope odbornej verejnosti s možnosťou výcviku prebehne na medzinárodnom lekárskom USG workshope, ktorý organizuje vzdelávacia akadémia Interventional Pain Academy by EuroPainClinics v dňoch 10. a 11. novembra v Prahe.

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, bol v sobotu 21. októbra predsedajúcim tematického bloku Varia II. V rámci neho oboznámil publikum v prednáške „Transkutánna PRF ako neinvazívna modalita liečby bolesti“ aj s ďalšou novinkou, ktorá vychádza z dlhodobého výskumu podloženého mnohými štúdiami efektu pulznej rádiofrekvencie na takzvaný redoxný stav buniek, ktorý pozitívne ovplyvňuje oxidatívny stres s dôsledkom nadprodukcie voľných radikálov zodpovedných za vznik zápalu. Transkutánna PRF sa javí ako inovatívna metóda s významným potenciálom novej neinvazívnej ambulantnej metódy liečby, ktorú budeme mať možnosť v blízkej budúcnosti ponúknuť aj na našich pracoviskách.  

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, sa venoval novinke v rádiofrekvenčnej liečbe – metóde transkutánnej PRF

MUDr. Michal Adam, FIPP, sa vo svojej odbornej prednáške „Bertolottiho syndróm“ zameral na problematiku pomerne vzácnej, napriek tomu však u pacientov vyskytujúcej sa anatomickej anomálie zodpovednej za vznik a rozvoj bolesti v oblasti dolnej časti chrbta. Pri tomto stave dochádza atypicky k spojeniu spodných stavcov s hornou časťou krížovej kosti, pričom vzniknuté kĺbové spojenie následne vedie k záťaži chrbtice, zmenám pohybu a môže sa stať základom radu ochorení spojených s bedrovou chrbticou. V prednáške sa zaoberal okrem iného aj možnosťami preventívnych opatrení a liečby syndrómu.

MUDr. Michal Adam, FIPP, sa zaoberal problematikou Bertelottiho syndrómu

MUDr. Ján Farkaš, FIPP, vystúpil s kazuistikou „Komplikovaný prípad panvových bolestí“. Opísal prípad pacientky s bolesťou dolného chrbta a panvy, u ktorej bola vykonaná dekompresia pudendálneho nervu a drenáž zistených tzv. Tarlowových cýst a následne bol u nej potvrdený na základe diagnostického testovania ako zdroj bolesti sakroiliakálny (SI) kĺb. Potvrdenie tohto generátora bolesti viedlo k indikovaniu pacientky na výkon endoskopickej denervácie SI kĺbu, pričom bola u pacientky zaznamenaná výrazná úľava od bolestí.

MUDr. Jan Farkaš, FIPP, predstavil kazuistiku komplikovanej panvovej bolesti

Všetky prednášky našich lekárov sa stretli s aktívnym záujmom a vyvolali tiež množstvo otázok i podnetov k diskusii, ktorá ďalej pokračovala v kuloárnom priestore. Sme potešení, že sme prostredníctvom svojich expertov mohli zdieľať zaujímavé témy, s ktorými sa pri práci naši lekári stretávajú a predstaviť odbornej verejnosti aj novinky, ktoré tvoria permanentnú súčasť našej činnosti.  

Ďakujeme všetkým lekárom a sestrám za ich aktívnu účasť a veľmi prínosné prednášky a takisto ďakujeme za účasť ďalším lekárom a sestrám z pracovísk kliniky EuroPainClinics, ktorí sa kongresu zúčastnili kvôli ďalšiemu vzdelávaniu.