Odborné webináre špecialistov EuroPainClinics&IPA

248 | 3 min

Edukačné webináre špecialistov EuroPainClinics pod vedením medicínskeho riaditeľa MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD., a záštitou Interventional Pain Academy by EuroPainClinics sa uskutočnili koncom septembra za účasti 176 lekárov z celého sveta.

Webináre koncipované do dvoch dní zahŕňali vždy dve samostatné prednášky. Prvý webinár konaný 16. septembra zahájil MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., ktorý vo svojej prednáške  „Endoscopic facet joint & SI joint denervation initial experience“ otvoril tému klinických skúseností endoskopickej denervácie facetových kĺbov a SI kĺbu. Obe problematiky pojal komplexne od anatómie príslušných štruktúr, významu diagnostického testovania cez možnosti terapeutických postupov až po endoskopické ošetrenie s využitím inštrumentária MaxMore J@ablation a klinické výhody výkonov. 

MUDr. Michal Matias, FIPP sa následne v prednáške „Transforaminal endoscopic discectomy“ podrobne venoval vysunutej platničke-hernii disku a možnostiam efektívneho ošetrenia pomocou transforaminálneho endoskopického prístupu. Zaoberal sa intervenčnou a diferenciálnou diagnostikou, indikačnými kritériami a technickými aspektmi endoskopického ošetrenia s dôrazom na operačný prístup.

Druhý webinár sa konal dňa 29. septembra a priniesol ďalšie dve hodnotné prednášky. MUDr. Róbert Rapčan sa v prvej prednáške s názvom „Disc herniation – Innovative Management Including Endoscopy“ okrem iného súhrnne venoval endoskopickým procedúram v intervenčnej liečbe bolesti a otázke klinických výsledkov realizácie endoskopických výkonov z rúk intervenčného špecialistu a spinálneho chirurga. Taktiež objasnil možnosti endoskopických prístupov a predstavil viacero klinických štúdií a zaujímavých kazuistík. 

MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA viedol druhú prednášku s doslova filozofickým názvom „Nocebo (Licencia to harm)“. Vo veľmi zaujímavej prezentácii predstavil svoj odborný pohľad na medicínu z odlišného prístupu, a to z uhla pohľadu na dnešnú realitu „kolobehu“ pacienta v zdravotníckom systéme, pacientovho vnímania a porozumenia medicínskych postupom a jeho liečbe všeobecne. Tiež sa venoval významu správnej komunikácie v liečbe a jej vplyvu na efektívny výsledok liečby.

Cieľom edukačných webinárov špecialistov EuroPainClinics je vzájomné odovzdávanie skúseností z klinickej praxe medzi lekármi intervenčnej liečby bolesti, ale aj ďalších špecializácií. Zámerom je nielen zdieľanie praktických vedomostí aplikovateľných do každodennej praxe, ale aj nadväzovanie spoločných kontaktov a vytváranie diskusnej siete zainteresovaných odborníkov.

Ďakujeme našim špecialistom za prínosné prednášky a skvelú prezentáciu. Veľmi nás teší, že oba realizované webináre prebehli za početnej účasti odborného publika a bude nám cťou oznámiť ďalšie pokračovanie edukačných webinárov.