Medzinárodný lekársky USG workshop IPA & EuroPainClinics v Prahe

284 | 3 min

Medzinárodný lekársky workshop, ktorý organizuje vzdelávacia akadémia Interventional Pain Academy by EuropainClinics v rámci série vzdelávacích projektov Pan Europe Interventional Pain Management Series Updates & Innovations, prebehne v dňoch 10. a 11. novembra v Prahe v hoteli Jalta. Workshop sa zameria na novinky a technické zručnosti aplikácie ultrazvuku v intervenčnej algeziológii.

Program dvojdňového workshopu bude zahŕňať odborné prednáškové bloky, live cases a predovšetkým intenzívny praktický výcvik využitia ultrazvukovej navigácie v rade anatomických štruktúr a zdravotných indikácií. Workshop prebehne pod garanciou viac ako 30 členov expertného výboru zo zahraničia aj tuzemska, a to pre šesťdesiat lekárov so špecializáciou v odbore algeziológia, ortopédia, neurológia či interná medicína. K dispozícii bude celkom 22 ultrazvukových staníc na individuálne testovanie a tréning pod vedením erudovaných inštruktorov.

Na čele vedeckého výboru sú renomovaní špecialisti odboru liečby bolesti MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, zakladateľ Interventional Pain Academy, odborný garant a vedecký koordinátor workshopu, prof. Dr. Ashish Shetty (Londýn, UK), Dr. Sadiq Bhayani (Abu Zabí, SAE), Dr. Manfred Greher (Viedeň, Rakúsko) a ďalší experti z Poľska, Švédska, Španielska, Brazílie, Nového Zélandu, Talianska, Českej republiky, Slovenska a ďalších krajín.

Medzi hlavnými prednášajúcimi a inštruktormi sa predstavia aj špecialisti kliniky EuroPainClinics, ktorí sú zároveň členmi odborného výboru, MUDr. Michal Matias, FIPP, MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA, MUDr. Michal Adam, FIPP, MUDr. Lubomír Poliak, FIPP, MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP a MUDr. Peter Lenčéš, FIPP.

Novinkou bude oficiálne predstavenie nového lekárskeho prístroja EvoTouch 7 StarScope, ktorý predstavuje v algeziologickej praxi doslova „revolúciu“. Ide o metódu priamej endoskopickej vizualizácie ošetrovaných štruktúr pomocou miniatúrneho optického vlákna zavedeného ihlou na výkon. Systém 7 StarScope tak v jednom prístroji kombinuje ultrazvukovú navigáciu a prenos obrazu z konca ihly.

O priebehu mimoriadnej vzdelávacej udalosti, ktorá predstavuje nielen významný edukačný prínos pre klinickú prax, ale stane sa zároveň aj jedinečnou príležitosťou spoločného stretnutia a spolupráce špecialistov z celého sveta, budeme ďalej informovať.