Spoznajte výhody intervenčnej liečby bolesti

410 | 4 min

Pre pacienta s bolesťou chrbta je pred každým zákrokom či operáciou kľúčové zváženie všetkých možností a hľadísk. Spoznajte hlavné výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov, ktoré v EuroPainClinics poskytujeme. Ich prednosťou je najmä šetrnosť, kratšia dĺžka trvania výkonov, menšie riziko pooperačných komplikácií aj rýchlejšia rekonvalescencia.

Nižšie riziko poškodenia nervov a tkanív

Vďaka šetrnému charakteru výkonov dochádza k minimálnemu poškodeniu svalov okolo chrbtice a ďalších mäkkých tkanív, ktoré môžu byť pri klasickej operácii chrbtice narušené. Tým sa znižuje pooperačná bolesť, výrazne sa urýchľuje rekonvalescencia a zachováva sa funkčná stabilizácia chrbtice.

Menšia tvorba epidurálnej fibrózy

V niektorých prípadoch sa stáva, že pacient absolvuje operáciu, alebo opakované operácie chrbtice, a aj napriek tomu bolesť chrbta pretrváva. Môže sa jednať o tzv. syndrómu zlyhania operačnej liečby (FBSS – failed back surgery syndróme). Ide o situáciu, keď operácia chrbtice bola technicky a anatomicky vykonaná správne, ale bolesť sa u pacienta nezmenila, alebo sa dokonca objavila nová. Príčinou môže byť zmnožené väzivo v epidurálnom priestore (tzv. epidurálna fibróza), ktoré spôsobuje zúženie chrbticového kanála či dráždi miechové korene. Štatisticky postihuje až tretinu operovaných pacientov.

Menší výskyt infekcií, menší chirurgický rez a chirurgická trauma

Pri výkone sa na rozdiel od klasickej chirurgie vykonáva iba jeden vstup o veľkosti 8 až 10 mm, ktorým sa do chrbticového priestoru zavádzajú pracovné nástroje vrátane špeciálnej kamery-endoskopu. Strata krvi je oproti otvorenej operácii minimálna, čo má tiež vplyv na telesnú kondíciu organizmu pri rekonvalescencii. Vďaka presnej a cielenej kontrole RTG mobilného C-rameňa a vizualizácii chrbticového priestoru endoskopickou kamerou pracuje operatér priamo v mieste problému. Výkony sa vykonávajú v lokálnej, ľahkej (analgosedácii) anestézii, iba zriedkavo v celkovej anestézii. Doba trvania výkonov je v závislosti od ich typu od 30 do 90 minút.

Rýchlejšie zotavenie a návrat ku každodenným činnostiam a do zamestnania

Výkony sa vykonávajú bez nutnosti hospitalizácie – pacient sa po zákroku a odporúčanej dobe odpočinku (zhruba dvoch hodín) vracia do svojho domova. Pacient po endoskopickom zákroku dostane režimové a pohybové odporúčania pre výkon jednotlivých aktivít, lekár môže tiež odporučiť návštevu fyzioterapie. Obdobie rekonvalescencie je veľmi individuálne – závisí od typu vykonaného výkonu a celkového zdravotného stavu a kondície pacienta. Obvykle sa jedná v priemere o dobu 6 týždňov, po uplynutí ktorých je pacient schopný vrátiť sa k bežným činnostiam a do zamestnania.

Všetky výkony, ktoré sú na pracoviskách EuroPainClinics poskytované, sa opierajú o medicínu založenú na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadia sa medzinárodnými štandardmi SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Pain). V tomto kontexte zastávame odborný postoj, že nie pre každého pacienta je tento typ liečby vhodný, nie každý pacient bude pociťovať rovnakú úľavu od bolesti a nie u každého pacienta znamená miniinvazívny výkon lepší prístup. Základom liečby je precízna diagnostika bolesti chrbta, ktorá umožňuje presné odhalenie zdroja bolesti chrbta a stanovenie najvhodnejšej liečebnej metódy s cieľom účinne odstrániť bolesť alebo výrazne znížiť jej intenzitu.

Na pracoviskách EuroPainClinics môžete s dôverou zveriť svoju liečbu do rúk špičkových špecialistov na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta. Viac ako štyri tisícky úspešne vykonaných endoskopických výkonov je potvrdením najvyššej kvality nami poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Zaujala vás možnosť liečby? Zistite či môžeme pomôcť aj vám – odošlite nám svoju E-konzultáciu ešte dnes!