Lekári EuroPainClinics sa vzdelávali v Essene

484 | 3 min

Vzdelávací workshop pre lekárov pracovísk EuroPainClinics, organizovaný pod odbornou garanciou medicínskeho riaditeľa EuroPainClinics MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD, prebehol koncom mája v nemeckom Essene. Lekárom priniesol vysoko kvalitný program s radom nových poznatkov i dostatočný priestor na vzájomné odovzdanie praktických skúseností.

Vzdelávacia činnosť je jednou z hlavných domén EuroPainClinics na externej odbornej pôde, ako aj v rámci interného vzdelávacieho programu, ktorý cieli na sústavné prehlbovanie vedomostí a rozširovanie kompetencií v oblasti intervenčných techník. Hostiteľom májového workshopu sa stali priestory moderného anatomického laboratória ProSympos ZukunftsZentrum Zollverein v Essene. Pre lekárov bol pripravený hodnotný a informáciami doslova nabitý odborný program, ktorý zahŕňal prednáškový blok so sériou zaujímavých prezentácií a následný anatomický výcvik na kadaverových modeloch.

Workshop bol zároveň koncipovaný ako Step by Step prípravný seminár pre ďalších lekárov EuroPainClinics, ktorí sa aktuálne intenzívne pripravujú na augustové medzinárodné skúšky na získanie certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice). Táto prestížna certifikácia udeľovaná inštitúciou World Institut of Pain je potvrdením profesijných kompetencií v presnom a bezpečnom ovládaní miniinvazívnych a endoskopických techník oprávňujúci (spolu s národnou licenciou) na výkon týchto špecializovaných techník po celom svete. Všetkým našim kandidátom prajeme úspech!

Prednášky, ktoré pripravili a prezentovali lekári, otvorili množstvo prínosných tém a priniesli detailný vhľad do problematík bedrovej, hrudnej a krčnej chrbtice, panvovej a onkologickej bolesti, bolesti hlavy, pokročilých endoskopických techník a ďalších oblastí. Kadaverový výcvik intervenčných techník sa následne sústredil na jednotlivé anatomické štruktúry ako hlava, krk, bedrová chrbtica a panva.

Workshop bol všetkými lekármi, ktorí boli zároveň jeho tvorcami, veľmi pozitívne ocenený ako vysoko hodnotná profesionálna aktivita, ktorá priniesla nielen nové znalosti a vedomosti, ale aj možnosť vzájomnej diskusie a v neposlednom rade aj motiváciu do ďalšej náročnej práce.

Organizátorom workshopu na čele s MUDr. Róbertom Rapčanom, všetkým prednášajúcim aj zúčastneným lekárom patrí poďakovanie za skvelú prácu, starostlivú prípravu prezentácií a za aktívnu účasť.