Oslavujeme Medzinárodný deň sestier

232 | 1 min

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorý oslavujeme práve dnes 12. mája, si dovoľujeme čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým sestričkám z našich pracovísk EuroPainClinics za ich náročnú, zodpovednú a záslužnú prácu pri každodennej starostlivosti o našich pacientov a za ich trpezlivosť, empatiu, obetavosť a profesionalitu.

Celosvetový sviatok slávime v upomienku dňa narodenia slávnej anglickej ošetrovateľky – „Dámy s lampou“ Florence Nightingale, priekopníčky moderného ošetrovateľstva a zakladateľky povolania zdravotnej sestry.

Všetkým jej nasledovateľkám patrí hlboký rešpekt k ich profesii.

Ďakujeme!

Tím EuroPainClinics