MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., na študentskej konferencii

223 | 3 min

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, prednášal dňa 13. apríla nielen o intervenčnej liečbe bolesti a úlohe intervenčného špecialistu študentom gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove pri príležitosti študentskej konferencie „Taste The Future“.

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., prednášal na študentskej konferencii „Taste The Future“

Cieľom konferencie je umožniť študentom prostredníctvom prednášok expertov z rôznych odborov „ochutnať budúcnosť“ a nahliadnuť tak zo školských lavíc a teoretického vzdelávania do reality a praxe pracovného života. Osobné skúsenosti rečníkov pomáhajú študentom načrtnúť možnosti a ukázať cesty, ktoré sa im štúdiom, správnou motiváciou a usilovnosťou otvárajú v budúcich profesiách.

K účasti na tohtoročnom ročníku prijal pozvanie aj intervenčný algeziológ a medicínsky riaditeľ EuroPainClinics MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD. V úvode svojej prednášky zhrnul bohaté skúsenosti a postrehy z priebehu svojej profesnej dráhy od čias štúdií, zo zahraničných cestovných pobytov a študijných stáží až po takmer dve desiatky rokov trvajúcu klinickú prax vo Švédsku a Veľkej Británii. V ďalšej časti zoznámil študentov s odborom intervenčnej liečby bolesti, predstavil intervenčné techniky a postupy pri liečbe pacientov a osvetlil, čo obnáša práca intervenčného špecialistu. Pohovoril tiež o tom, ako tieto techniky po svojom mnohoročnom návrate zo zahraničia implantoval na Slovensku založením a vybudovaním kliník intervenčnej liečby bolesti EuroPainClinics. Posledná časť prezentácie sa dotkla téma work-life balance, ktorú MUDr. Rapčan ako nadšený vyznávač športu celoživotne spája s celým radom športových aktivít. Študentom predstavil metódu „ľadového muža“ Wima Hoffa, ktorú sám aktívne prevádzkuje, vrátane jej medicínskeho prínosu, a na záver im ponúkol „ochutnať inšpiráciu“ v podobe príbehov a dosiahnutých úspechov niektorých významných športových osobností.

Veľmi zaujímavú prednášku MUDr. Rapčana sledovalo študentské publikum s mimoriadnym a sústredeným zaujatím, a jej záver tak právom patril celému radu otázok.