Odborný lekársky seminár v Košiciach predstaví súčasné trendy v liečbe bolesti chrbta

Dňa 2. mája 2016 sa v košickom hoteli Yasmin uskutoční odborný seminár „Aktuálne trendy v intervenčnej liečbe bolesti chrbta“, ktorý organizuje Spolok lekárov Bardejov s účasťou popredných špecialistov na liečbu bolesti EuroPainClinics®. Odborný seminár predstaví inovatívne pohľady a prístupy v odbore intervenčnej algeziologie pri rozvoji miniinvazívnych a endoskopických techník ako unikátnych liečebných metód. Je určený odborným a praktickým lekárom, ktorí sa vo svojej klinickej praxi s problematikou chronickej bolesti chrbta stretávajú u svojich pacientov. V rámci programu sú pripravené tri odborné tematické bloky. O význame a metódach precíznej diagnostiky chrbtice, prostredníctvom ktorej je lokalizovaný a identifikovaný zdroj bolesti chrbta, porozpráva intervenčný algeziolog, intenzivista a špecialista na pokročilé endoskopické výkony MUDr. Robert Rapčan, FIPP. Prínosy pokročilých spnálnych endoskopických výkonov vykonávaných na poškodených (herniovaných) medzistavcových platničkách predstaví renomovaný európsky ortopedický chirurg a špecialista na liečbu bolesti Dr. G. Michael Hess. Anestéziológ a intenzivista MUDr. Juraj Mláka, vedúci špecializovanej ambulancie liečby bolesti v Košiciach, sa bude zaoberať témou Epiduroskopiou, ako unikátnym liečebným výkonom, ktorý je zameraný na odstránenie epidurálnej fibrózy vzniknutej v dôsledku syndrómu FBSS (failed back surgery syndróm) v epidurálnom priestore. Filozofiu a činnosť EuroPainClinics®, odborného garanta znalostnej platformy partnerských pracovísk, predstaví hosťom výkonný riaditeľ spoločnosti, Mgr. Miroslav Hutka, MBA. Seminár je akreditovaný u slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME). Začiatok programu o 16.00 hod., Vstup je voľný.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia