Odborný lekársky seminár v Košiciach predstaví súčasné trendy v liečbe bolesti chrbta

1142 | 2 min

EuroPainClinics

Dňa 2. mája 2016 sa v košickom hoteli Yasmin uskutoční odborný seminár „Aktuálne trendy v intervenčnej liečbe bolesti chrbta“, ktorý organizuje Spolok lekárov Bardejov s účasťou popredných špecialistov na liečbu bolesti EuroPainClinics®.

Odborný seminár predstaví inovatívne pohľady a prístupy v odbore intervenčnej algeziologie pri rozvoji miniinvazívnych a endoskopických techník ako unikátnych liečebných metód. Je určený odborným a praktickým lekárom, ktorí sa vo svojej klinickej praxi s problematikou chronickej bolesti chrbta stretávajú u svojich pacientov.

V rámci programu sú pripravené tri odborné tematické bloky. O význame a metódach precíznej diagnostiky chrbtice, prostredníctvom ktorej je lokalizovaný a identifikovaný zdroj bolesti chrbta, porozpráva intervenčný algeziolog, intenzivista a špecialista na pokročilé endoskopické výkony MUDr. Robert Rapčan, FIPP. Prínosy pokročilých spnálnych endoskopických výkonov vykonávaných na poškodených (herniovaných) medzistavcových platničkách predstaví renomovaný európsky ortopedický chirurg a špecialista na liečbu bolesti Dr. G. Michael Hess. Anestéziológ a intenzivista MUDr. Juraj Mláka, vedúci špecializovanej ambulancie liečby bolesti v Košiciach, sa bude zaoberať témou Epiduroskopiou, ako unikátnym liečebným výkonom, ktorý je zameraný na odstránenie epidurálnej fibrózy vzniknutej v dôsledku syndrómu FBSS (failed back surgery syndróm) v epidurálnom priestore.

Filozofiu a činnosť EuroPainClinics®, odborného garanta znalostnej platformy partnerských pracovísk, predstaví hosťom výkonný riaditeľ spoločnosti, Mgr. Miroslav Hutka, MBA.

Seminár je akreditovaný u slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME).

Začiatok programu o 16.00 hod., Vstup je voľný.