Presná navigácia pre maximálne efektívnu a bezpečnú liečbu

1434 | 2 min

EuroPainClinics

Vybrané klinické pracoviská EuroPainClinics® využívajú, ako jedna z prvých európskych zariadení, pri intervenčnej liečbe chronickej bolesti chrbta technologickú novinku: navigovateľný rádiofrekvenčný katéter Epi Navigator Cath Flex.

Epi Navigator Cath Flex katéter je inovatívny nástroj, ktorý umožňuje liečbu chronickej bolesti chrbta vychádzajúcej z nervových koreňov, a to dvojakým spôsobom: aplikáciou liečiv k miestu bolesti a ošetrením miesta-zdroja bolesti výkonom pulznej rádiofrekvencie.
Hlavnými prednosťami katétra sú flexibilita a navigovatelnosť, ktoré umožňujú jeho presné zavedenie do požadovaného miesta v epidurálnom, tj. chrbtovom priestore. Výkony prebiehajú pod permanentnou röntgenologickou kontrolou. MUDr. Robert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics® uvádza: „Výhodou Epi Navigatora je, že ako jednorazová neuromodulačná liečba vo forme pulznej radiofrekvencie je možné ho použiť pre ošetrenie niekoľko štruktúr a v rôznych úrovniach súčasne. V podstate je tak možné aj multilevelové aj obojstranné ošetrenie nervových štruktúr v jednom sedení, čo je pre pacienta často výhodné.“
K postihnutému miešnému nervu sa vodiacou elektródou katétra za miernej teploty (približne 42 ° C) privádza elektrický prúd. Pôsobením elektromagnetického poľa a aplikácií rádiofrekvenčných pulzov dochádza následne k prerušeniu vnímania bolestivých podnetov.
Zákrok pulznej rádiofrekvencie sa vykonáva ambulantne, dĺžka trvania výkonu je cca 30 minút.
Výsledky liečby pulznou rádiofrekvenciou majú dlhodobý charakter, v prípade potreby je možné výkon opakovať či pristúpiť k ďalšej metóde trvalejšieho rázu. „Pulzná radiofrekvencia je pre nás zároveň významným diagnostickým prediktorom, ktory ukazuje, ako dobre pacient reaguje na liečbu elektrickým prúdom a či je šanca, že bude v prípade potreby vhodným kandidátom na implantáciu miešného stimulátora,“ zhŕňa MUDr. Robert Rapčan, FIPP.

 

04-epi