Lekársky seminár potvrdil záujem odborníkov o problematiku intervenčnej liečby bolesti chrbta

Odborný seminár, ktorý prebehol v pondelok 2. mája 2016 v Košiciach sa stretol s výrazným ohlasom u lekárskej verejnosti. Viac ako tridsiatka klientov si vypočula počas prednáškového popoludnia tematické prezentácie špecialistov EuroPainClinics® na intervenčnú liečbu bolesti a využila možnosti profesijnej diskusie. Seminár predstavil s úspechom najnovšie medicínske trendy v liečebných metódach a technikách chronickej bolesti chrbta, jedného z najrozšírenejších zdravotných celospoločenských fenoménov súčasnosti. Hostia si s veľkým záujmom vypočuli pripravené odborné informácie. V rámci prednášky špecialistov na intervenčnú liečbu bolesti MUDr. Roberta Rapčana, FIPP o význame diagnostických výkonov pre presnú identifikáciu zdroja bolesti chrbta sa zároveň zapojili do interaktívneho preverenia nabitej expertízy na tému precíznej diagnostiky. V ďalšej prednáške sa o svoje rozsiahle skúsenosti v oblasti pokročilých endoskopických techník podelil s lekárskymi hosťami medzinárodny špecialista na liečbu bolesti a ortopedický chirurg Dr. Michael Hess. S viac ako tisíc odoperovanými „endoskopickými pacientami“ patrí tento špičkový nemecký odborník medzi najskúsenejších endoskopických chirurgov v Európe i na celom svete. Téma Epiduroskopia, metódy vedúce k odstráneniu epidurálnych zrastov na chrbtici, rozvinul vo svojej prezentácii intervenčný špecialista, anestéziológ a algeziolog MUDr. Juraj Mláka. Korporátne informácie vrátane misie a plánovaných aktivít EuroPainClinics® v oblasti rozvoja metód liečby bolesti priblížil hosťom Mgr. Miroslav Hutka, výkonný riaditeľ spoločnosti. Záver seminára bol venovaný diskusii o odborných i praktických otázkach jednotlivých liečebných metód. Odborný seminár naplnil úspešne svoj cieľ – osloviť odbornú verejnosť s problematikou intervenčnej bolesti chrbta. EuroPainClinics® v tejto nadväznosti pripravuje ďalšie vzdelávacie projekty a aktivity v širšom územnom rozsahu.
Seminár Košice 2016 Seminár Košice 2016 Seminár Košice 2016
Mgr. Miroslav Hutka predstavil činnosť EuroPainClinics MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, hovoril o význame diagnostiky chrbtice Dr. Michael Hess sa zaoberá prínosom endoskopickej diskektómie
Seminár Košice 2016 Seminár Košice 2016
MUDr. Jural Mláka predniesol svoje informácie o metóde epiduroskopie Veľká účasť potvrdila záujem odborníkov o problematiku

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia