Lekársky seminár potvrdil záujem odborníkov o problematiku intervenčnej liečby bolesti chrbta

1603 | 2 min

EuroPainClinics

Odborný seminár, ktorý prebehol v pondelok 2. mája 2016 v Košiciach sa stretol s výrazným ohlasom u lekárskej verejnosti. Viac ako tridsiatka klientov si vypočula počas prednáškového popoludnia tematické prezentácie špecialistov EuroPainClinics® na intervenčnú liečbu bolesti a využila možnosti profesijnej diskusie.

Seminár predstavil s úspechom najnovšie medicínske trendy v liečebných metódach a technikách chronickej bolesti chrbta, jedného z najrozšírenejších zdravotných celospoločenských fenoménov súčasnosti. Hostia si s veľkým záujmom vypočuli pripravené odborné informácie.

V rámci prednášky špecialistov na intervenčnú liečbu bolesti MUDr. Roberta Rapčana, FIPP o význame diagnostických výkonov pre presnú identifikáciu zdroja bolesti chrbta sa zároveň zapojili do interaktívneho preverenia nabitej expertízy na tému precíznej diagnostiky. V ďalšej prednáške sa o svoje rozsiahle skúsenosti v oblasti pokročilých endoskopických techník podelil s lekárskymi hosťami medzinárodny špecialista na liečbu bolesti a ortopedický chirurg Dr. Michael Hess. S viac ako tisíc odoperovanými „endoskopickými pacientami“ patrí tento špičkový nemecký odborník medzi najskúsenejších endoskopických chirurgov v Európe i na celom svete. Téma Epiduroskopia, metódy vedúce k odstráneniu epidurálnych zrastov na chrbtici, rozvinul vo svojej prezentácii intervenčný špecialista, anestéziológ a algeziolog MUDr. Juraj Mláka. Korporátne informácie vrátane misie a plánovaných aktivít EuroPainClinics® v oblasti rozvoja metód liečby bolesti priblížil hosťom Mgr. Miroslav Hutka, výkonný riaditeľ spoločnosti. Záver seminára bol venovaný diskusii o odborných i praktických otázkach jednotlivých liečebných metód.

Odborný seminár naplnil úspešne svoj cieľ – osloviť odbornú verejnosť s problematikou intervenčnej bolesti chrbta. EuroPainClinics® v tejto nadväznosti pripravuje ďalšie vzdelávacie projekty a aktivity v širšom územnom rozsahu.

Seminár Košice 2016 Seminár Košice 2016 Seminár Košice 2016
Mgr. Miroslav Hutka predstavil činnosť EuroPainClinics MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, hovoril o význame diagnostiky chrbtice Dr. Michael Hess sa zaoberá prínosom endoskopickej diskektómie
Seminár Košice 2016 Seminár Košice 2016
MUDr. Jural Mláka predniesol svoje informácie o metóde epiduroskopie Veľká účasť potvrdila záujem odborníkov o problematiku