Nové pracoviská v Česku od septembra 2020

1374 | 3 min

Sieť špecializovaných zariadení Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics rozširuje svoj počet o dve nové pracoviská v Českej republike. V moravskosliezskej metropole Ostrave je termín prevádzky stanovený od 1. septembra, pacienti z východočeského kraja a okolitých regiónov môžu svoje zdravotné ťažkosti spojené s bolesťou chrbta konzultovať od 15. septembra, kedy začne prevádzku pracovisko v Hradci Králové.

Rozšírenie počtu pracovísk reflektuje narastajúci počet pacientov s bolesťou chrbta, ktorí hľadajú účinné a rýchle liečebné riešenie. Hlavnou špecializáciou pracovísk EuroPainClinics je liečba (akútnej i chronickej) bolesti chrbta so zameraním na bolesť bedrovej chrbtice spojenú s tzv. koreňovým syndrómom, ktorý vzniká najčastejšie v dôsledku vysunutia-hernie platničiek, na liečbu bolesti chrbta pretrvávajúcej alebo novo vzniknutej po operácii chrbtice v súvislosti s tzv. syndrómom zlyhania operačnej liečby (FBSS – failed back surgery syndróm) a ďalšie indikácie spojené s dolnou časťou chrbta. K liečbe sa využíva široké spektrum unikátnych miniinvazívnych a endoskopických výkonov na chrbtici.

Koreňový syndróm, ako jedna z častých príčin bolesti chrbta, vzniká v dôsledku útlaku, dráždenia či poškodenia nervového koreňa, najmä vysunutím platničky, a typicky sa prejavuje ako pálivá, ostrá alebo bodavá bolesť šíriaca sa do dolnej končatiny. Sprevádzať ju môže brnenie, mravčenie, pocit oslabenia. Pacient nie je často schopný stúpnuť si na špičky alebo zdvihnúť nohu do schodov. U bolesti po operácii chrbtice je príčinou až u tretiny pacientov tzv. epidurálna fibróza čiže zmnožené väzivo, ktoré spôsobuje zúženie miechového kanála či dráždi miechové korene.

Otvorenie nových pracovísk predstavuje nový záber plošného pokrytia vysoko špecializovanou starostlivosťou v Česku a umožňuje, spoločne s doposiaľ úspešne fungujúcimi pracoviskami v Prahe a Brne, jej dostupnosť mnohým pacientom, pre ktoré by bola liečba, napriklad s ohľadom na prepravný komfort alebo vzdialenosť od bydliska, neľahko realizovateľná.

Novým pracoviskám prajeme úspešný štart, tímom lekárov a sestier nevyhnutný elán do práce a mnoho spokojných pacientov.