Lekársky seminár na výkon kryoablácie v Bardejove

1249 | 2 min

Koncom augusta sa na pracovisku EuroPainClinics v Bardejove uskutočnil pod vedením MUDr. Róberta Rapčana, PhD., MBA, FIPP, medicínskeho riaditeľa EuroPainClinics, jednodňový seminár pre externých lekárov s cieľom predstaviť najmodernejšie kryochirurgické zariadenie na miniinvazívny výkon kryoablácie.

Liečebná metóda kryoablácie je založená na dočasnom prerušení senzorických funkcií v určitých štruktúrach nervovej sústavy, na čo využíva proces analgézie – zmrazovania pri veľmi nízkej teplote až -78 °C. Celosvetovo sa využíva ako inovatívna metóda pri liečbe bolesti medzistavcových (fazetových) kĺbov, genikulárneho nervu (bolesť kolena), veľkého okcipitálneho nervu (bolesť hlavy), neurómu, panvovej bolesti, bolesti sakroiliakálneho (SI) skĺbenia a v mnohých ďalších indikáciách.

Seminár viedol MUDr. Róbert Rapčan pre lekárov so špecializáciou z odborov algeziológie, rádiológie, neurológie a anestéziológie z Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach a z Nemocnice Košice-Šaca. 

V rámci teoretickej časti MUDr. Rapčan predstavil vo svojej prednáške aktuálne trendy intervenčných zákrokov v algeziológii a následne možnosti širokého využitia kryoablácie. 

Špecialisti MUDr. Róbert Rapčan a MUDr. Ľubomír Poliak potom pri praktickej výučbe uskutočnili priamu aplikáciu výkonu pod RTG a USG navigáciou pri riešení štyroch odlišných kazuistík u štyroch pacientov.

Školenie sa stretlo s pozitívnym záujmom prítomných špecialistov, ktorí prejavili záujem o ďalšie prehlbujúce školenie s cieľom využívať v budúcnosti tento typ výkonu na svojich pracoviskách.