Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2022

Vážení klienti, prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2022 pevné zdravie, spokojnosť a mnoho osobných aj pracovných úspechov.

Ďakujeme za vašu priazeň a dôveru, ktorú si veľmi vážime.

Tím EuroPainClinics


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia