E-konzultácia: Pre váš rýchly a pohodlný spôsob objednania

560 | 6 min

E-konzultácia je online služba, ktorou sa pacient najskôr vopred informuje, či poskytovaná intervenčná liečba na našich pracoviskách môže byť vhodným riešením pre jeho problémy spojené s bolesťou chrbta. Služba je koncipovaná ako užívateľsky jednoduchá a komfortná platforma, ktorá umožňuje vykonať prvý krok k objednaniu do EuroPainClinics doslova v niekoľkých minútach.

E-konzultácia je k dispozícii na webovej adrese www.ekonzultacia.sk a je možné ju využiť bezplatne kedykoľvek z PC, mobilných zariadení a aplikácií. Všetky osobné podklady a údaje, ktoré prostredníctvom E-konzultácie poskytujete, sú bezpečne uložené v uzavretej systémovej databáze a slúžia výhradne na účely lekárskeho posúdenia tejto služby.

V nasledujúcom prehľade uvádzame hlavné informácie, ako s E-konzultáciou pracovať.

Vyplnenie formulára

V úvode formulára si najskôr priamo zvolíte pracovisko EuroPainClinics, v ktorom máte záujem o vyšetrenie. Do formulára E-konzultácie je nutné uviesť požadované osobné údaje a zdravotné informácie, ktoré sú dôležitým podkladom pre lekárov na predbežné vyhodnotenie vhodnosti intervenčnej liečby. Na animačnom obrázku označíte kliknutím myšou miesta vašej bolesti a ďalej miesto, kde je bolesť najintenzívnejšia. Na stupnici škály bolesti od 0 do 10 potom označíte, ako vy osobne vnímate svoju bolesť chrbta, aká je jej sila a ako dlho u vás táto bolesť trvá.

Zdravotná dokumentácia, snímky z vyšetrenia

Je ideálne, ak ako prílohu môžete nahrať do formulára E-konzultácie vašu zdravotnícku dokumentáciu – lekársku správu či správy z vašich predchádzajúcich vyšetrení, napr. u neurológa, ortopéda, neurochirurga, rehabilitačného lekára.

Rovnako tak sú veľmi užitočné výsledky vyšetrenia chrbtice zobrazovacími metódami (magnetická rezonancia, prípadne CT alebo RTG), ak máte k dispozícii. Snímky je možné ľahko nahrať podľa inštrukcií uvedených v E-konzultácii. Pre diagnostiku bolestí chrbtice je spravidla najvhodnejšou zobrazovacou metódou magnetická rezonancia (MRI).

Ak nemáte zdravotnú dokumentáciu práve po ruke, môžete si zvoliť možnosť „Doplnenie dokumentácie neskôr“ a podklady doplniť do nasledujúcich 48 hodín.

Správa pre lekára

Je veľmi dôležité, a to najmä v prípade, keď nemáte vôbec žiadnu dokumentáciu, popísať lekárovi čo najpresnejšie, s akými ťažkosťami sa stretávate. Na tento účel je vo formulári E-konzultácie vyhradená stránka Správa pre lekára. Tu prosím uveďte čo najpresnejšie, aký máte problém, ako dlho vás bolesť chrbta trápi, kedy sa bolesť prejavuje najvýraznejšie (ráno, večer, v pokoji…), pri akých úkonoch a pozíciách (sed, chôdza, predklon, záklon…), môžete pripojiť aj informácie o tom, aké lieky užívate, či máte alergiu, nadváhu, či už u vás prebehla určitá liečba as akým výsledkom a pod.

E-KONZULTÁCIA BOLA ODOSLANÁ – ČO SA DEJE ĎALEJ

Po odoslaní dostanete e-mailovú správu o tom, že vaša E-konzultácia bola zaradená do databázy na vyhodnotenie. Tu máte zároveň uvedený aj odkaz, na ktorom môžete doplniť zdravotnú dokumentáciu, pokiaľ ste pôvodne zvolili doplnenie do 48 hodín.

V správe je uvedený aj predpokladaný dátum, kedy môžete očakávať výsledok vyhodnotenia lekárom. Vyhodnotenie robíme obvykle do 7 pracovných dní.

O výsledku vyhodnotenia E-konzultácie odosielame vždy e-mailovú správu – pokiaľ je liečba vyhodnotená ako vhodné riešenie, aj keď vhodná nie je. V kladnom prípade potom v najbližšom čase sestra pracoviska telefonicky kontaktuje pacienta k dohovoru termínu vstupného vyšetrenia a vysvetlí všetko, čo je pre prvú návštevu potrebné. Môže sa tiež stať, že pacient nie je telefonicky zastihnutý – v tomto prípade zasielame SMS správu s uvedením telefonického čísla pre spätný kontakt.

PREČO MOJA E-KONZULTÁCIA NEBOLA VYHODNOTENÁ KLADNE

Čas od času sa vyskytne, predovšetkým na sociálnych sieťach, otázka či reakcia, prečo pre pacienta nebola liečba vyhodnotená ako vhodné riešenie. Radi by sme preto upresnili, že medicínsky odbor, ktorému sa v EuroPainClinics venujeme, je intervenčná algeziológia alebo intervenčná liečba bolesti. Ako špecializované pracoviská liečby chrbta sa zaoberáme primárne liečbou dolnej časti chrbta, respektíve bedrovej chrbtice s využitím širokého spektra miniinvazívnych a endoskopických výkonov, pomoc však môžeme ponúknuť aj v mnohých ďalších prípadoch. V niektorých prípadoch sa môže stať, že z lekárskeho predbežného posúdenia vhodnosti liečby z E-konzultácie vyplýva, že problém pacienta nespadá pod odbor našej liečby. Môže ísť o zdravotnú indikáciu, ktorú treba konzultovať s inou odbornosťou, napríklad s neurochirurgom, ortopédom a ďalšími. V iných prípadoch sa na liečbu ako vhodné riešenie javí rehabilitácia a fyzioterapia. Môže sa tiež ukázať, že je prítomná určitá kontraindikácia, ktorá liečbu neumožňuje – alergia, poruchy zrážanlivosti krvi, gravidita, nadváha a obezita, kardiovaskulárne ochorenie ai.

O intervenčnej diagnostike a liečbe bolesti chrbta, ktorú v EuroPainClinics poskytujeme, si môžete prečítať viac v článku tu

Prehľad kontraindikácií k miniinvazívnym a endoskopickým výkonom nájdete tu

Pokiaľ vás trápi bolesť chrbta, neváhajte službu E-konzultácia využiť a kedykoľvek sa o možnosti liečby na našich pracoviskách informovať. Včasné začatie liečby môže zabrániť prechodu do chronického bolestivého stavu a rozvoju trvalých následkov, a naopak môže urýchliť návrat k bežným aktivitám.