Inovatívna metóda kryoablácie predstavená v Olomouci

Efektívne liečebné riešenia s využitím špeciálnej neurointervenčnej techniky kryoablácie pri ošetrení bolesti rôznych anatomických štruktúr predstavil MUDr. Michal Adam, vedúci lekár EuroPainClinics Brno, na pracovnom lekárskom seminári v priestoroch Fakultnej nemocnice Olomouc.

Cieľom seminára bolo detailné predstavenie výkonu kryoablácie – špecializovanej techniky, ktorá poskytuje pacientom dlhotrvajúci efekt úľavy od bolesti tak, že aplikáciou nízkej teploty dochádza k ovplyvneniu dráhy bolesti na úrovni senzorických (zmyslových) nervov, na priame využitie na liečbu bolesti pacientov so zdravotnými indikáciami spadajúcimi do odborností algeziológia, ortopédia a traumatológia.

Seminár bol usporiadaný vo spolupráci s Centrom bolesti Kliniky anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice Olomouc pod vedením hlavného lekára MUDr. Marka Pierana, a MUDr. Šárky Fritscherovej, Ph.D., zástupkyne prednostu pre liečebnú starostlivosť.

MUDr. Michal Adam prednášal začiatkom decembra o kryoablácii vo Fakultnej nemocnici Olomouc

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia