Hospodárske noviny & Inovácie v zdravotníctve: rozhovor s MUDr. Miroslavom Buriánkom, MBA

1219 | 1 min

EuroPainClinics

V prílohe Hospodárskych novín na tému Inovácie v zdravotníctve predstavil históriu, pôsobnosť a plány do budúcnosti značky EuroPainClinics jej zakladateľ MUDr. Miroslav Buriánek, MBA, predseda predstavenstva EPH Health Invest SE, spoločnosti zastrešujúcej všetky pracoviská EuroPainClinics. V rozhovore sa venuje unikátnej miniinvazívnej a endoskopickej liečbe, ktorú naše klinické zariadenia poskytujú, výhodám tejto liečby prepacienta v porovnaní s aktuálnym systémom ambulantnej liečby pri chronickej bolesti chrbta, zdôrazňuje prospešnosť online komunikácie s našimi pacientmi prostredníctvom online nástroja E-konzultácie a v tejto súvislosti tiež načrtáva aktuálny zámer angažovanosti EuroPainClinics v oblasti telemedicíny v českom zdravotníctve, kde už aktívne pôsobíme v niektorých projektoch, napr. v elektronickom systéme Zdravel.

Zaujímavý rozhovor si môžete v plnej verzii prečítať tu

HN_EuroPainClinics_Inovace_ve_zdravotnictvi