Hospodárske noviny & Inovácie v zdravotníctve: rozhovor s MUDr. Miroslavom Buriánkom, MBA

V prílohe Hospodárskych novín na tému Inovácie v zdravotníctve predstavil históriu, pôsobnosť a plány do budúcnosti značky EuroPainClinics jej zakladateľ MUDr. Miroslav Buriánek, MBA, predseda predstavenstva EPH Health Invest SE, spoločnosti zastrešujúcej všetky pracoviská EuroPainClinics. V rozhovore sa venuje unikátnej miniinvazívnej a endoskopickej liečbe, ktorú naše klinické zariadenia poskytujú, výhodám tejto liečby prepacienta v porovnaní s aktuálnym systémom ambulantnej liečby pri chronickej bolesti chrbta, zdôrazňuje prospešnosť online komunikácie s našimi pacientmi prostredníctvom online nástroja E-konzultácie a v tejto súvislosti tiež načrtáva aktuálny zámer angažovanosti EuroPainClinics v oblasti telemedicíny v českom zdravotníctve, kde už aktívne pôsobíme v niektorých projektoch, napr. v elektronickom systéme Zdravel. Zaujímavý rozhovor si môžete v plnej verzii prečítať tu HN_EuroPainClinics_Inovace_ve_zdravotnictvi

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia