Festival kazuistík „Oravské interaktívne fórum 2018“ s účasťou špecialistov EuroPainClinics

1241 | 2 min

EuroPainClinics

Medzinárodné interaktívne stretnutie ambulantných lekárov a sestier v inovatívnej forme festivalu kazuistík prebehlov dňoch 3. až 5. mája v Nižnej nad Oravou. Medzi viac ako päťsto účastníkmi boli tiež zástupcovia pracovísk EuroPainClinics, ktorí zdieľali svoje skúsenosti s miniinvazívnymi a endoskopickými metódami liečby. 

Prednáškový blok EuroPainClinics venovaný terapii chronickej bolesti miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi prilákal množstvo účastníkov a všetky prednesené kazuistiky vyvolali aktívny záujem a živú diskusiu.

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedúci lekár Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta v Prahe sa v úvodnej prednáške venoval prezentácii endoskopickej transforaminálnej revízie foramenu za epiduroskopickej asistencie. Tento výkon predstavil na prípade úspešnej liečby renomovaného slovenského špecialistu – urológa prof. MUDr. Ladislava Valanského, PhD, ktorý s chronickou bolesťou chrbta zápasil dvadsaťpäť rokov a ktorému úľavu nepriniesli ani dve klasické operácie chrbtice.

Liečbu ďalšej slávnej slovenskej osobnosti, režiséra a choreografa Jána Ďurovčíka, ktorý na klinike EuroPainClinics podstúpil perkutánne endoskopické ošetrenie fragmentu platničky, pričom v čase výkonu u neho prolaps dosahoval veľkosť 18 mm, popísal MUDr. Martin Griger, FIPP, vedúci lekár pracoviska EuroPainClinics v Bratislave.

Mimoriadny ohlas zaznamenala unikátna kazuistika liečby úžinového syndrómu, s ktorou vystúpil lekársky riaditeľ pracovísk EuroPainClinics MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP. Prípad 14-ročnej slovenskej dievčiny, ktorej pre chronickú „neliečiteľnú“ bolesť končatiny hrozila amputácia, pričom pri zákroku bol, v spolupráci so švédskymi špecialistami, ošetrený peroneálny nerv a dievčina sa mohla vrátiť domov po svojich nohách, bez vozíka, a dnes je celkom v poriadku, vzbudil medzi prítomnými lekármi mimoriadny rozruch a vzájomnú debatu. MUDr. Rapčan tiež blok prednášok ukončil, a to kazuistikou liečby panvovej traumatickej bolesti a vulvodynie.

Festival kazuistík „Oravské fórum“ prebiehal pod záštitou kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike a Katedry všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU Bratislava.