E-konzultácia v „novom kabáte“ uľahčuje cestu k vašej liečbe

Bezplatná služba E-konzultácia v novom prehľadnejšom formáte vám aktuálne uľahčuje cestu objednania na naše pracoviska. Formulár je navrhnutý tak, aby vám vyplnenie zabralo minimum času a zároveň poskytuje priestor pre všetky dôležité oznámenia o vašom aktuálnom zdravotnom stave lekárovi.

Princíp služby E-konzultácie, ktorá je na našich pracoviskách zavedená, zostáva rovnaký – ide o spôsob online konzultácie, ktorým sa pacient z pohodlia svojho domova informuje o tom, či môže byť vhodným kandidátom na liečbu v EuroPainClinics. Formulár zahŕňa niekoľko noviniek, ktoré výrazne napomôžu v procese predbežného lekárskeho vyhodnocovania.

Interaktívny animačný obrázok je novo koncipovaný tak, aby ste na postave mohli presne označiť oblasť, rešp. časť chrbtice a končatiny, kde aktuálne najviac pociťujete bolesť. Silu vašej bolesti potom vyznačíte na stupnici intenzity bolesti od 0 do 10. Dôležitým parametrom je aj označenie výšky a váhy.

V úvode formulára si priamo zvolíte ambulanciu, kde si prajete vaše ošetrenie a máte tiež možnosť priamo vidieť lekára, ktorý bude vyhodnotenie vašej E-konzultácie vykonávať. Priloženie zdravotníckej dokumentácie a nahranie snímok vyšetrenia magnetickej rezonancie alebo CT potom výrazne urýchľuje a spresňuje diagnostiku vášho zdravotného stavu. Nezabudnite, prosím, aj na označenie zdravotnej poisťovne.

Veríme, že E-konzultácia v „novom kabáte“ je užitočným pomocníkom pre všetkých záujemcov o liečbu na našich pracoviskách. Pokiaľ vás trápi bolesť chrbta, máte vysunutie platničky, kedy sa bolesť šíri do dolnej končatiny, pretrváva u vás bolesť po operácii chrbta, alebo sa stretávate s inými ťažkosťami spojenými s chrbtom, neváhajte s jej odoslaním a zistite, či vám môžeme poskytnúť liečebné riešenie pre úľavu od vašej bolesti.

Po odoslaní E-konzultácie je zaslaná do e-mailu automatická správa, ktorá je potvrdením o jej prijatí do systému a je týmto zahájený proces vyhodnotenia, ktorý obvykle vykonávame do 7 pracovných dní. Výsledok vyhodnotenia zasielame v e-mailovej správe a v prípade kladného vyhodnotenia je pacient telefonicky kontaktovaný sestrou príslušnej ambulancie k dohode termínu vstupného vyšetrenia.


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia