E-konzultácia – objednanie z bezpečia a pohodlia vášho domova

1441 | 3 min

Informovať sa o možnosti liečby a objednanie na pracovisko EuroPainClinics umožňuje z bezpečia a pohodlia domova bezplatná online služba E-konzultácia, čo je v súčasnej dobe užitočným prínosom. Pacient nie je nútený opúšťať domov a cestovať na pracovisko, šetrí čas aj náklady s tým spojené.

Prostredníctvom tejto služby sa pacient predovšetkým najprv vopred informuje, či pre jeho zdravotné problémy môže byť liečba miniinvazivnými a endoskopickými výkonmi vhodná. Z lekárskeho hľadiska sa týmto napomáha zrýchliť a spresniť stanovenie liečebného plánu.

Samotné využitie E-konzultácie prebieha v niekoľkých jednoduchých krokoch: vyplniť čo najpresnejšie požadované údaje vo formulári, ako prílohu nahrať zdravotnícku dokumentáciu a odoslať. Po odoslaní nasleduje predbežné lekárske posúdenie, či liečba miniinvazivnými a endoskopickými výkonmi môže byť vhodným riešením pre uvedené zdravotné ťažkosti a ak je takto vyhodnotená, pacient je pozvaný na vstupné vyšetrenie. V rámci skvalitňovania celého procesu je novo po odoslaní E-konzultácie zasielaná e-mailová správa o prijatí E-konzultácie do systému a stav jej vyhodnocovania je možné sledovať pohodlne tiež priamo online na priloženom odkaze.

Vyhodnocovanie E-konzultácie trvá zvyčajne do siedmich pracovných dní, vo výnimočných prípadoch, ako sú dni pracovného voľna, dovolenky na pracovisku, dni operačných blokov alebo zvýšené množstvo prijatých E-konzultácií, potom môže dôjsť k predĺženiu o niekoľko málo dní. O výsledku vyhodnotenia E-konzultácie informujeme všetkých záujemcov o liečbu vrátane prípadov, ktoré s ohľadom na špecializáciu našich pracovísk môžu nastať a  liečba nie je vyhodnotená ako vhodné riešenie.

Veľmi radi by sme upozornili na opatrenia spojené s aktuálnymi pravidlami prevádzky našich pracovísk, keď s ohľadom na infekciou Covid-10 najviac ohrozenú vekovú skupinu seniorov a ochranu ich zdravia, môžu byť v súčasnosti prijímaní pacienti do 65 rokov veku (ročník 1955). Pevne však veríme, že sa čo najskôr budeme môcť venovať opäť všetkým našim pacientom!

Zároveň upozorňujeme na zistenie zavádzajúcej skutočnosti a to, že v online priestore sa objavil formát kopírujúci webové stránky s know-how liečby EuroPainClinics, vrátane bezplatnej služby s rovnakým názvom E-konzultácia, ktory v žiadnom pripade nemá súvislosť s pracoviskami EuroPainClinics v Bratislave, Bardejove a Košiciach. Ak sa stretnete s ponukou endoskopickej liečby a bezplatnou službou E-konzultácia, venujte prosím pozornosť tomu, na ktore pracovisko ste smerovaní. Zdravotná starostlivosť na našich pracoviskách je hradená poisťovňami v takmer plnom rozsahu.