Pre ochranu vášho zdravia – zvýšená hygiena pracovísk

963 | 2 min

Ochrana zdravia pacientov, rovnako ako našich lekárov a sestier, je na pracoviskách EuroPainClinics na prvom mieste a prevádzkové podmienky na liečbu na našich pracoviskách sú nastavené v súlade s opatreniami aktuálnej epidemiologickej situácie. Je zrejmé, že rizikové obdobie nákazy Covid-19 môže byť spojené aj s prirodzenými obavami pacientov o svoju liečbu.

Sústavne pracujeme na tom, aby sme všetkým našim pacientom zaistili poskytli bezpečný a komfortný priestor pre ich liečbu. Pokiaľ ide o pacientov s akútnou bolesťou chrbta, ktorí sa aktuálne nemajú možnosť napr. Z dôvodu uzatvorenia svojho ošetrujúceho pracoviska na koho obrátiť, tu je na mieste mať navyše na pamäti, že oddialenie liečby môže znamenať aj zhoršenie zdravotných ťažkostí a viesť eventuálne až k chronickému stave. Je preto dôležité začať liečbu včas. 

Na všetkých pracoviskách EuroPainClinics je v súčasnosti uplatňovaný plán zvýšenej dezinfekcie, ktorý zahŕňa všetky opatrenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia našich pacientov. Na dezinfekciu všetkých plôch a priestorov, či už sa jedná o podlahy, pulty, lôžka, alebo zdravotnícke vybavenie s tzv. citlivým povrchom, ako sú ultrazvukové zariadenia či infúznej pumpy sa používajú zákonom schválené biocídne výrobky a prípravky schválené ako zdravotnícke pomôcky. Dezinfekčné roztoky sa pripravujú denne čerstvé, rozpustením presného množstva dezinfekčného prostriedku vo vode. Dezinfekcia sa vykonáva niekoľkými spôsobmi podľa typu plochy či predmetu a vždy sa dodržiava predpísaná koncentrácia a doba pôsobenia dezinfekčného prípravku. Zásadným opatrením je v pravidelných časových intervaloch zabezpečené striedanie dezinfekčných prípravkov, a to z dôvodu zabránenia rezistencie mikróbov voči dlhodobo používanému prípravku.