MUDr. Juraj Mláka, FIPP, získal prestížny európsky diplom EDRA

1465 | 4 min

Vysokú odbornosť lekárskeho tímu EuroPainClinics potvrdzuje ďalší z vynikajúcich úspechov. MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA, vedúci lekár EuroPainClinics Košice, sa stal držiteľom európskeho diplomu v oblasti regionálnej anestézie a akútnej bolesti (EDRA), udeľovaným Európskou spoločnosťou regionálnej anestézie a liečby bolesti.

Európska spoločnosť regionálnej anestézie a liečby bolesti (EuroPean Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy, ESRA) udeľuje diplom EDRA už od roku 2005 s cieľom nastavenia najvyšších štandardov v oblasti regionálnej anestézie a akútnej bolesti v celoeurópskom meradle. Certifikácia je určená lekárom s odbornou špecializáciou anestéziológie, ktorí už vykonávajú prax. „Hlavný prínos certifikácie pre svoju klinickú prax vidím najmä v poznatkoch o nových technikách rôznych blokád a prehĺbení technických zručností získaných kvalitnou prípravou na anatomickú časť skúšky. Svet regionálnej anestézie a intervenčnej liečby bolesti sa prelína. Integráciu poznatkov tak môžem využiť v rámci detailnejšej medicínskej expertízy a diagnostiky,“ hodnotí MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA.

Podmienkou získania diplomu je úspešné vykonanie dvojdielnej skúšky, ktorú kandidát absolvuje v priebehu dvoch rokov. Skúška preveruje dôkladné a komplexné znalosti všetkých odborov, ktoré súvisia s regionálnou anestéziou vrátane znalosti anatómie, fyziológie, farmakológie a prístupu k liečbe akútnej bolesti. MUDr. Mláka k celému procesu uvádza: „Skúška EDRA má vysoký kredit a je pripravovaná tímom expertov, a to nielen z Európy. Regionálna anestézia je veľmi progresívny odbor, v ktorom každý rok pribúda kvantum nových poznatkov. V teoretickej časti skúšky sa tak v teste môžete stretnúť s otázkou k problematike, ktorá bola publikovaná v odbornom časopise ešte len pred pol rokom. Pri praktickej skúške je potrebné napríklad demonštrovať anatómiu a ultrazvukové znalosti na živom modeli. Na túto časť lekára pripraví hlavne jeho klinická prax. Skúšku preto nie je možné absolvovať bez skutočných praktických zručností.“

Diplom je zameraný na rozšírenie spektra aktivít špecialistov v anestézii, ktorí už sú v klinickej praxi a majú záujem získať ďalšie znalosti v celej oblasti regionálnej anestézie. Zdravotnícke pracoviská, na ktorých pôsobia certifikovaní lekári EDRA, potvrdzujú svoju špičkovú odbornosť a profesionalitu v poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

MUDr. Juraj Mláka tak patrí k štyrom slovenským lekárom, ktorí sú v súčasnosti držiteľmi diplomu EDRA a je tretím slovenským lekárom, ktorý je držiteľom prestížnej medzinárodnej lekárskej certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udeľovanej svetovou organizáciou World Institut of Pain pre oblasť liečby bolesti. Certifikácia deklaruje profesijnú kompetenciu lekára vo výkone miniinvazívnych a endoskopických techník a oprávňuje lekára na ich výkon po celom svete. V tejto oblasti sa špecializuje najmä na endoskopický výkon epiduroskopie. Je odborníkom v intervenčnej liečbe bolesti vykonávanej pod röntgenologickou a ultrazvukovou kontrolou certifikovaným pre Slovensko a Českú republiku a popredným špecialistom na oblasť periférnych nervových blokád v regionálnej anestézii, v ultrazvukovo nadviazanej regionálnej anestézii pôsobí tiež ako školiteľ.