Vedecký časopis Pain Medicine publikoval odborný článok lekárov EuroPainClinics

26. 4. 2018

Vynikajúci úspech dosiahli lekári-špecialist pracovísk EuroPainClinics v uplynulých dňoch – v aktuálnom čísle prestížneho karentovaného časopisu Pain Medicine (Oxford Academic Journal) bol zverejnený odborný článok na tému porovnania účinnosti mechanickej adheziolýzy a adheziolýzy s aplikáciou liečiva do epidurálneho priestoru počas výkonu epiduroskopie, osvedčenej diagnostickej a liečebnej metódy chronickej radikulárnej bolesti po operácii chrbtice v dôsledku syndrómu zlyhania chirurgickej liečby (FBSS). Autori v článku spracovali výsledky randomizovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdie EuroPainClinics Study II realizovanej vo dvoch skupinách pacientov, pričomsa hodnotila intenzita bolesti chrbta a končatín na vizuálnej analógovej škále bolesti (VAS) a obmedzenie bežných aktivít pomocou indexu ODI (Oswestry Disability Index) po šiestich a dvanástich mesiacoch po zákroku.

Autorom srdečne gratulujeme k skvelému úspechu!

A Randomized, Multicenter, Double-Blind, Parallel Pilot Study Assessing the Effect of Mechanical Adhesiolysis vs Adhesiolysis with Corticosteroid and Hyaluronidase Administration into the Epidural Space During Epiduroscopy”

Róbert Rapčan, MD Ladislav Kočan, MD, PhD Juraj Mláka, MDMiroslav Burianek, MD, MBA Hana Kočanová, MD Simona Rapčanová, MD Michael Hess, MD Anthony Hammond, MD Martin Griger, MD Michal Venglarčík, MD, PhD Show more

Plné znění článku (zabezpečeno) pro odbornou veřejnost na odkazu zde

https://academic.oup.com/painmedicine/advance-article-abstract/doi/10.1093/pm/pnx328/4953041?redirectedFrom=fulltext

painmedicine_19_4cover (1)