EuroPainClinics sa aktívne podieľa na rozvoji telemedicíny v ČR

941 | 2 min

EuroPainClinics

Klinika miniinvazívnej a endoskopickej liečby sa prostredníctvom lekárskych špecialistov EuroPainClinics aktívne zapojila do oblasti rozvíjajúceho sa segmentu telemedicíny ako súčasti e-health (elektronizácia) českého zdravotníctva, a to prostredníctvom spolupráce s elektronickým systémom Zdravel. Na tento účel boli vytvorené a do aplikácie začlenené dva dotazníky na meranie intenzity bolesti chrbta a dolných končatín. Pacient a lekár tak majú možnosť online sledovať vývoj bolesti, čo umožňuje prakticky bezprostredne v prípade potreby poskytnúť rýchlu pomoc či lekársku konzultáciu.

EuroPainClinics týmto počinom potvrdzuje jeden zo svojich aktuálnych cieľov, ktorým je aktívna participácia na rozvoji elektronizácie zdravotníctva v Českej republike pre vysokokvalitnú online obojsmernú výmenu medicínskych informácií medzi pacientom a lekárom a poskytnutie užitočných a relevantných služieb. Tento zámer v súčasnosti už teraz potvrdzuje unikátna služba E-konzultácie, ktorej prostredníctvom záujemcovia o liečbu môžu konzultovať svoj zdravotný stav pred vlastnou návštevou klinického zariadenia a interná mobilná pacientska aplikácia zahrňujúca hlavné parametre liečebného plánu (diagnostika, terapia, cvičenie a i.), ktorý je pacientovi individuálne zostavený podľa jeho zdravotnej indikácie.

Elektronická knižka Zdravel je pre pacienta zadarmo a obsahuje celý rad údajov vrátane možnosti vkladania zdravotníckej dokumentácie, informácie o liekoch, prehľad o vyšetreniach aj plánované termíny návštev u lekára a množstvo ďalších užitočných parametrov vrátane merania krvného tlaku, BMI a i. Systém je chránený prísnymi bezpečnostnými opatreniami podľa Všeobecných nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR).

e_konzultace (kopie)