EuroPainClinics sa aktívne podieľa na rozvoji telemedicíny v ČR

Klinika miniinvazívnej a endoskopickej liečby sa prostredníctvom lekárskych špecialistov EuroPainClinics aktívne zapojila do oblasti rozvíjajúceho sa segmentu telemedicíny ako súčasti e-health (elektronizácia) českého zdravotníctva, a to prostredníctvom spolupráce s elektronickým systémom Zdravel. Na tento účel boli vytvorené a do aplikácie začlenené dva dotazníky na meranie intenzity bolesti chrbta a dolných končatín. Pacient a lekár tak majú možnosť online sledovať vývoj bolesti, čo umožňuje prakticky bezprostredne v prípade potreby poskytnúť rýchlu pomoc či lekársku konzultáciu. EuroPainClinics týmto počinom potvrdzuje jeden zo svojich aktuálnych cieľov, ktorým je aktívna participácia na rozvoji elektronizácie zdravotníctva v Českej republike pre vysokokvalitnú online obojsmernú výmenu medicínskych informácií medzi pacientom a lekárom a poskytnutie užitočných a relevantných služieb. Tento zámer v súčasnosti už teraz potvrdzuje unikátna služba E-konzultácie, ktorej prostredníctvom záujemcovia o liečbu môžu konzultovať svoj zdravotný stav pred vlastnou návštevou klinického zariadenia a interná mobilná pacientska aplikácia zahrňujúca hlavné parametre liečebného plánu (diagnostika, terapia, cvičenie a i.), ktorý je pacientovi individuálne zostavený podľa jeho zdravotnej indikácie. Elektronická knižka Zdravel je pre pacienta zadarmo a obsahuje celý rad údajov vrátane možnosti vkladania zdravotníckej dokumentácie, informácie o liekoch, prehľad o vyšetreniach aj plánované termíny návštev u lekára a množstvo ďalších užitočných parametrov vrátane merania krvného tlaku, BMI a i. Systém je chránený prísnymi bezpečnostnými opatreniami podľa Všeobecných nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR). e_konzultace (kopie)

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia