Epiduroskopia: diagnostika a liečba pacientov po operácii chrbta

2124 | 5 min

EuroPainClinics

Epiduroskopie_2Ste po operácii alebo aj niekoľkých operáciách chrbtice a bolesť chrbta u vás napriek tomu stále pretrváva? Riešenie môže poskytnúť unikátny miniinvazívny výkon, ktorý s pomocou špeciálnej endoskopickej kamery presne odhalí zdroj bolesti a následne umožní šetrnú a rýchlu liečbu. Zoznámte sa s metódou epiduroskopie!

Syndróm zlyhania operácie chrbta
Bolesť chrbta po operácii, často aj po opakovaných operáciách môže vzniknúť v dôsledku tzv. syndrómu zlyhania operačnej liečby chrbtice, označovanom odborneako FBSS (failed back surgery syndrome). Čo sa pod týmto pojmom skrýva? Ide o klasickú operáciu chrbtice, ktorá bola vykonaná technicky aj anatomicky správne, napriek tomu však bolesť stále pretrváva, alebodokonca vzniká nová. Štatisticky sa vyskytuje až u tretiny pacientov po operácii, niektoré zdroje uvádzajú až 40 %. „Epiduroskopia je overená metóda pri liečbe chronickej koreňovej alebo radikulárnej bolesti chrbta s typickým vyžarovaním do dolnej končatiny. Výhodou pre pacienta je jej dvojitý efekt – diagnostický a prakticky ihneď liečebný. Výkon sa vykonáva najmä u pacientov, ktorým konzervatívna terapia ako napr. rehabilitácie, fyzioterapia či farmakoterapia neprináša úľavu, aleboužbolesť nechcú ďalej znášať“, vysvetľuje MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedúci lekár Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta v Prahe. 

Pôvodca bolesti: epidurálna fibróza
Najčastejšou príčinou bolesti je epidurálna fibróza alebo väzivové tkanivo v epidurálnom priestore. Po operácii chrbta právev spojitosti s FBSS môže dôjsťk zmnoženiu tohto väziva, ktoré nadobúda rôzne podoby – od súvislých sietí či plátov až po hutnú masu zaplňujúcu epidurálny priestor. Pri výkone epiduroskopie je možné vďaka zavedeniu špeciálneho endoskopu celý priestor vizualizovať, prítomnosť a závažnosť fibrózy odhaliť a následnei hneď terapeuticky ošetriť. Cieľom liečby je mechanické odstránenie fibrózy (tzv. mechanická adheziolýza) a ošetrenie ďalších patologických procesov, ktoré môžu dráždením alebo útlakom miechových koreňov spôsobovať bolesť, ktorá je prejavom tzv. koreňového (radikulárneho) syndrómu.

Spoľahlivá a presná diagnostika
Prítomnosť epidurálnej fibrózy sa zisťuje obvykle pomocou magnetickej rezonancie (MRI) alebo počítačovej tomografie (CT). Účinnosť epiduroskopie ako diagnostickej metódy potvrdzuje odborná štúdia holandských lekárov Dr. Bosschera a Dr. Heavnera z roku 2010, ktorá porovnáva schopnosť odhalenia fibrózy magnetickou rezonanciou a epiduroskopiou. Epiduroskopia preukazuje jednoznačne vyššiu efektivitu, a to až u 90 % pacientov s FBSS oproti 16 % pacientov pri magnetickej rezonancii.

Ako sa epiduroskopia vykonáva?
Do chrbticového kanálu sacezprirodzený otvor v kosti krížovej, tzv. hiatus sacralis, zavádza špeciálna ihla, cez ktorú sa následne zavedie tenká, asi milimetrová endoskopická kamera (epiduroskop), laserové vlákno a ďalšie nástroje na preplachovanie fyziologickým roztokom a na podanie liečiva. Pacient leží pri zákroku na bruchu a je v ľahkej anestézii. Výkon prebieha pod neustálou presnou a bezpečnou kontrolou röntgenu s C-ramenom. Laserom sa šetrne vykonáva tzv. mechanická adheziolýza, t. j. odstránenie fibrózneho tkaniva. Pokiaľ je epidurálny priestor zúžený, na sprehľadnenie a rozšírenie priestoru sa zavádza balónikový katéter. Čas zákroku sa pohybuje v rozmedzí od 20 do 60 minút.

Vedecky overené metódy a ich výhody
Výkon epiduroskopie sa radí do kategórie miniinvazívnych endoskopických výkonov, ktoré vychádzajú z poznatkov medicíny založených na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a odporúčaniach medzinárodných organizácií SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Pain). V tomto kontexte sa zastáva odborný postoj, že nie pre každého pacienta je tento typ liečby vhodný, nie každý pacient bude pociťovať rovnakú úľavu od bolesti a nie u každého pacienta znamená miniinvazívny výkon lepší prístup. Oproti konvenčnej liečbe prinášajú miniinvazívne a endoskopické výkony podľa ISMISS (International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery) pacientovi množstvo klinických benefitov: nižšie riziko poškodenia nervov, menšia tvorba epidurálnej fibrózy, menší výskyt infekcií, menší chirurgický rez a chirurgická trauma až po rýchlejšiu rekonvalescenciu a návrat do zamestnania.

Klinická štúdia EuroPainClinics Study II o epiduroskopii
Prínosy liečby epiduroskopiou sú predmetom jednej z klinických štúdií, ktoré prebiehajú v rámci vedeckého výskumu na pracoviskách EuroPainClinics. Štúdia prebieha v dvoch skupinách pacientov a porovnáva účinnosťmetódy pri vykonaní mechanickej adheziolýzy a mechanickej adheziolýzy navyše s podaním liečiva a hodnotí dva dôležité parametre: intenzitu bolesti na tzv. vizuálnej analógovej škále bolesti (VAS) a ďalej obmedzenie denných činností podľa indexu Oswestry Disability Index (ODI). Výsledky ročného výskumu, ktoré preukázali významné zníženie intenzity bolesti u sledovaných skupín pacientov po 6 mesiacoch od liečby a významné zníženie v skupine pacientov, ktorí podstúpili výkon epiduroskopie metódou mechanickej adheziolýzy s aplikáciou liečiva po 12 mesiacoch sledovania od výkonu, boli zverejnené v tohtoročnom marcovom vydaní prestížneho vedeckého časopisu Pain Medicine (Oxford Academic Journal).