Odborný seminár intervenčných techník prebehol v Bratislave

Odborný seminár na tému pokročilých intervenčných techník pri liečbe bolesti chrbta a kolena prebehol pod záštitou EuroPainClinics koncom februára v spolupráci so Špecializovanou nemocnicou ortopedickej protetiky (SNOP) Bratislava. Téma vyvolalo aktívny záujem viac ako štyridsiatich lekárskych odborníkov odborov ortopédia, neurológia a rehabilitácie a zdravotných sestier. V rámci programu vystúpil lekársky riaditeľ MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, s prednáškou detailne osvetľujúcou metódu endoskopického ošetrenia poškodenej medzistavcovej platničky. Rádiofrekvenčnú liečbu bolesti kolena spojenou s diagnózou pokročilej osteoartrózy predstavil MUDr. Martin Griger, FIPP, vedúci lekár pracoviská EuroPainClinics v Bratislave. Odborná akcia sa stretla s veľmi pozitívnym hodnotením lekárov, čo v závere seminára potvrdila aj živá diskusia s radom otázok týkajúcich sa unikátnosti a benefitov našich intervenčných zákrokov ako aj otázok smerujúcich k odbornosti a pôsobnosti pracovísk EuroPainClinics v rámci Slovenskej republiky. BA seminar_3 BA_seminar_1 BAseminar_2

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia