UPOZORNENIE NA ZISTENIA ZAVÁDZAJÚCICH INFORMÁCIÍ

1042 | 2 min

Vážení pacienti a záujemcovia o liečbu na pracoviskách EuroPainClinics,

radi by sme vás upozornili na skutočnosť, že v online priestore sa objavil formát kopírujúci webové stránky s know-how liečby EuroPainClinics, a to vrátane bezplatnej služby E-konzultácie, ktorý v žiadnom prípade NEMÁ SÚVISLOSŤ s pracoviskami EuroPainClinics v Bratislave, Bardejove a Košiciach.

Aby sme zamedzili šíreniu pre vás zavádzajúcich a mätúcich informácií, uvádzame zreteľné vyjadrenie k našej činnosti.

Pracoviská EuroPainClinics patria medzi popredné európske klinické zariadenia medicínskeho odboru intervenčnej algeziológie poskytujúce vysoko špecializovanú liečbu miniinvazivnými a endoskopickými výkonmi, so špecializáciou na endoskopické operácie platničiek, ktorá je poskytovaná podľa najvyšších liečebných štandardov medzinárodných spoločností World Institut of Pain a Spine Intervention Society.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ miniinvazivnými a endoskopickými výkonmi je na našich pracoviskách HRADENÁ všetkými zdravotnými poisťovňami (VšZP, Union a Dôvera), a to v takmer plnom rozsahu. Nejedná sa v žiadnom prípade o liečbu ponúkanú v rádoch tisícov eur.

Ak sa stretnete s ponukou endoskopickej liečby a bezplatnej služby E-konzultácia, venujte prosím pozornosť tomu, na ktoré pracovisko ste smerovaní. Bezplatná služba E-konzultácia je určená pacientom pracovísk EuroPainClinics a všetky informácie o nás a našej poskytovanej špecializovanej liečbe a zdravotnej starostlivosti nájdete na našich webových stránkach www.europainclinics.sk s dominantou loga EuroPainClinics – Relief is our mission.

Ďakujeme za Vašu dôveru a priazeň, ktorých si veľmi vážime. 

S úctou, tím EuroPainClinics