OZNAM: Od 30. 3. 2020 zahajujeme prevádzku

3083 | 4 min

Vážení klienti,

dočasným uzavretím našich pracovísk v uplynulých dňoch sme sa zodpovedne pripojili ku celospolocenskému úsiliu zamedziť šíreniu infekcie Covid-19 a ochrániť zdravie občanov, a v tomto nastavení aj naďalej zotrvávame. Počas tejto doby sme zároveň intenzívne pracovali na zabezpečeniu všetkých legislatívnych, medicínskych, bezpečnostných a prevádzkových podmienok, ktoré by nám v aktuálnej situácii čo najrýchlejšie dovolili reagovať na rad vašich požiadavok na liečbu a opäť umožnili poskytovať vám špecializovanú zdravotnú starostlivosť a liečbu zdravotných ťažkostí spojených s bolesťou chrbta.

V tejto nadväznosti radi informujeme, že pracoviská
EuroPainClinics Bratislava, Bardejov a Košice
opäť zahajujú prevádzku,
a to od 30. 3. 2020.

Prevádzka na pracoviskách bude prebiehať v súlade s aktuálnymi nariadeniami Ministerstva zdravotníctva a podľa Zákona o ochrane verejného zdravia v prípade epidemiologickej situácie.

Aby sme čo najlepšie zaistili bezpečnosť vašu i nášho zdravotníckeho personálu a plynulý priebeh vašej návštevy, prijali sme pre všetky naše pracoviská jednotné interné opatrenia, o ktorých rešpektovanie vás, v záujme nás všetkých, žiadame.

AKTUÁLNE PRAVIDLÁ PREVÁDZKY PRACOVÍSK EUROPAINCLINICS

  • Pri telefonickej dohode termínu vašej návštevy prosím informujte zdravotnú sestru, že nemáte žiadne príznaky respiračného ochorenia či príznaky koronavírovej nákazy, nepricestovali ste zo zahraničia (tzv. cestovateľská anamnéza), alebo ste s takou osobou neboli v kontakte, a to v uplynulých 14 dňoch.
  • Termíny návštev pacientov sú naplánované individuálne tak, aby došlo k absolútnemu zamedzeniu kontaktu s iným pacientom a váš kontakt a komunikácia prebehla vo vašom stanovenom termíne len so zamestnancami pracoviska.
  • Pred samotným vstupom do budovy pracoviska vám bude zmeraná teplota bezdotykovým digitálnym teplomerom. Ak teplomer preukáže zvýšenú teplotu viac ako 37,5 ° C, musíme vás, z obojstranne bezpečnostných dôvodov, požiadať o ukončenie vašej návštevy. Bližšie informácie a kontakty k ďalšímu postupu nájdete na webových stránkach: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19.
  • Na pracovisko EuroPainClinics vstupujte prosím s vlastnou ochranou vašej tváre (látková či jednorazová rúška, respirátor).
  • Z bezpečnostných a ochranných dôvodov nie je bohužiaľ prípustné, aby na pracovisko EuroPainClinics, a to vrátane čakárne a priliehajúcich priestorov (chodba, vestibul), vstupoval váš doprovod. Odporúčame, aby váš doprovod zostal vo vozidle, či pred budovou pracoviska.
  • Pred vašim vstupom do ordinácie vás zdravotná sestra požiada o vlastnoručný podpis Čestného vyhlásenia, že nemáte príznaky respiračného ochorenia, nepricestovali ste zo zahraničnej oblasti (tzv. cestovateľská anamnéza), neboli ste v kontakte s takouto osobou, a že ste zrozumený so zákonom stanovenými sankciami v prípade porušenia štátom nariadenej karantény, ktorá môže napĺňať skutkovú podstatou trestného činu (pokuta až do výšky 1659 €).

Kompletné aktuálne pravidlá prevádzky pracovísk EuroPainClinics »

Naším záväzkom je aj naďalej vám poskytovať profesionálnu starostlivosť a najvyššiu kvalitu liečby tak, aby sme vám pomohli zlepšiť váš zdravotný stav úľavou od bolesti a umožnili vám žiť čo najviac plnohodnotný a aktívny život.

Ďakujeme vám za pochopenie a rešpektovanie opatrení, ktoré sme vzhľadom k tejto náročnej situácii prijali. Vaša bezpečnosť a zdravie je pre nás na prvom mieste. Pacientom, ktorým v súčasnosti nie je možné poskytnúť liečbu, sme pripravení ponúknuť pomoc ihneď, ako to pozitívny vývoj infekcie Covid-19 dovolí.

Ďakujeme zároveň našim lekárom, zdravotným sestrám a ostatnému personálu na pracoviskách za ich maximálne nasadenie a neúnavnú vynikajúcu prácu, ktorú každodenne odvádzajú.

Veríme, že vzájomnú ohľaduplnosťou a zodpovedným prístupom spoločne všetko zvládneme.

MUDr. Miroslav Buriánek, MBA
predseda predstavenstva EPC Health Invest SE

MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP
medicínsky riaditeľ EuroPainClinics