Štúdia EuroPainClinics® o epiduroskopii bola predstavená na sympóziu SOPATE 2017 v Londýne

1038 | 2 min

EuroPainClinics

Ďalšie významné ocenenie pre klinický výskum EuroPainClinics®!

SOPATEKlinická štúdia EuroPainClinics® Study II, ktorá skúma prínosy metódy epiduroskopie, bola prijatá akademickou obcou prestížneho medzinárodného sympózia o klinických štúdiách v liečbe bolesti „SOPATE 2017 The Symposium on Clinical Pain Trials in Europe“ k prezentácii. Štúdia bola predstavená formou prezentačného posteru „Effect of Drugs Administration in to the epidurál Space During Epiduroscopy“. Odborné udalosti, ktorá prebehla v dňoch 25. až 26. októbra v Londýne, sa zúčastnili predstavitelia manažmentu EuroPainClinics® MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, a MUDr. Miroslav Buriánek, MBA, predseda predstavenstva EPC Health Invest SE, a vedúci klinických štúdií EuroPainClinics® MUDr. Ladislav Kočan, PhD., Clinical Research Manager EuroPainClinics®.

Sympózium organizovala Európska federácia liečby bolesti (EFIC, The European Pain Federation), multidisciplinárna organizácia výskumu a medicíny v oblasti liečby bolesti, ktorá združuje 37 národných sekcií schválených Medzinárodnou organizáciou pre štúdium liečby bolesti IASP (International Association for the Study of Pain). Sympózium ponúklo prítomným výskumníkom, lekárom a ďalším odborníkom nielen nové poznatky a prístupy k liečbe bolesti vychádzajúce z výsledkov klinických výskumov a štúdií, ale aj reálne návrhy pre zlepšovanie a ďalší efektívny vývoj štúdií.

Poster plná verzia tu SOPATE 2017

poster London