Edukačný workshop pre zahraničných špecialistov na endoskopické techniky viedol MUDr. Róbert Rapčan, Ph.D., MBA, FIPP, v Košiciach

Prestížny vzdelávací seminár pre zahraničných lekárov pod vedením MUDr. Róberta Rapčana, PhD., MBA, FIPP ako medicínskeho tútora a hlavného školiteľa, sa uskutočnil dňa 5. augusta v Košiciach. Špecializovaný certifikovaný seminár bol usporiadaný v spolupráci značky EuroPainClinics a talianskej spoločnosti AMS Group Italy, ktorá je svetovým výrobcom a dodávateľom inovatívnych zdravotníckych technológií a vybavenia. Medzi vzácnymi účastníkmi, ktorí prijali pozvanie na školenie, boli univerzitný profesor Dr. Michael Zimpfer, MBA, vedúci lekár a riaditeľ viedenskej kliniky miniinvazívnej liečby bolesti Vienna Medical Centre, a renomovaný nemecký spinálny neurochirurg Dr. Bijan Ganepour, hlavný lekár kliniky Gelenk Klinik Gundelfingen vo Freiburgu. V rámci školenia, ktoré prebiehalo formou „live case surgery“, resp. priamo pri operácii, sa MUDr. Rapčan venoval detailnému výcviku endoskopických techník s dôrazom na výkon epiduroskopie. Seminár bol všetkými prítomnými špecialistami vyhodnotený ako vysoko kvalitná a odborná edukačná akcia a mimoriadne úspešný projekt, na ktorý v blízkej budúcnosti nadviaže ďalšia séria školení zahraničných špecialistov pod záštitou novej vzdelávacej akadémie EuroPainClinics a AMS Group Italy.      

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia