Online objednanie na pracoviská EuroPainClinics – prvý krok k vašej liečbe

Zaujala vás liečba miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi na chrbtici? Radi by ste svoje zdravotné ťažkosti spojené s bolesťou chrbta konzultovali so špecialistami EuroPainClinics? Využite systém online E-konzultácie na naše pracoviska! Objednanie na vstupné vyšetrenie na pracovisko EuroPainClinics je aktuálne možné dvoma spôsobmi – priamo telefonicky na pracovisko, ktoré preferujete napr. z hľadiska dostupnosti z vášho bydliska, alebo pohodlnou cestou E-konzultácie, ktorú môžete využiť v ktorejkoľvek dennej hodine, cez víkendy či voľné pracovné dni. Objednajte sa online a my vás budeme kontaktovať späť! Vyplnenie formulára je rýchle a s jednoduchou navigáciou. Na animovanom obrázku najprv označíte miesta a šírenie vašej bolesti a do predlohy zakliknete odpovede k základnej charakteristike vašej bolesti. Nahrať môžete súbory so snímkami z vyšetrení magnetickou rezonanciou a zdravotnú správu, ktorú máte k dispozícii. Okrem vašich osobných a kontaktných údajov a kódu poisťovne uvediete taktiež vlastný opis vašich zdravotných ťažkostí do Správy pre lekára. Po odoslaní formulára online objednania nasleduje predbežné lekárske vyhodnotenie a do niekoľkých nasledujúcich pracovných dní (obvykle do siedmych) vás budeme kontaktovať naspäť. Ak bude liečba miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi vyhodnotená na riešenie zdravotných ťažkostí ako vhodná, navrhneme vám radi termín vášho vstupného vyšetrenia. Tak isto oznamujeme skutočnosť, keď sa liečba miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi neodporúča, čím šetríme čas a náklady spojené s cestovaním pacienta na samotné vyšetrenie. Na vašu návštevu sa teší tím EuroPainClinics Využite priamo tu: E-konzultacia

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia