Prestížne víťazstvo pre EuroPainClinics na medzinárodnej konferencii v Budapešti

1489 | 2 min

V dňoch 26. až 28. augusta prebehla v Budapešti medzinárodná konferencia o pokročilej intervenčnej liečbe bolesti „The 24th Annual Gabor Racz Advanced Interventional Pain Conference and Workshop“, na ktorej vystúpil MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics. V konkurencii krajín ako Turecko, Čína, Taiwan, USA, Holandsko či Dánsko, ktoré patria v odbore intervenčnej algeziológie k svetovej špičke, získala jeho odborná prednáška prvé miesto v hodnotení
„WIP Budapest Best Posters Award 2019“.

V prednáške prijatej Vedeckým výborom World Institute of Pain MUDr. Róbert Rapčan predstavil medzinárodnému odbornému publiku výsledky klinickej štúdie „Comparison of clinical outcomes after endoscopic discectomy between interventional pain physician and spine surgeon“, ktorá sa zaoberá porovnaním klinických výsledkov výkonu endoskopickej diskektómie realizovaného intervenčným algeziológom a spinálnym chirurgom v dvoch skupinách pacientov.

Výsledky skupiny pacientov, u ktorej bol výkon endoskopickej diskektómie vykonaný pod vedením intervenčného algeziológa MUDr. Róberta Rapčana, a skupiny pacientov, ktorej operatérom bol spinálny chirurg Dr. M. Hess, boli monitorované počas 12 mesiacov od výkonu. Sledované boli parametre ako intenzita bolesti chrbta, bolesti končatiny, Oswestry Disability Index (vplyv bolesti na bežné životné situácie a úkony pacienta), riziko komplikácií a i. Výsledky štúdie preukázali prakticky rovnaké hodnoty vo všetkých sledovaných oblastiach a potvrdili profesijné kompetencie realizácie výkonu endoskopickej diskektómie operatérmi oboch odborov, t. j. intervenčnej algeziológie aj spinálnej chirurgie.

Významné ocenenie MUDr. Róberta Rapčana, PhD., MBA, FIPP, a jeho lekárskeho tímu je jednoznačným potvrdením vysokokvalifikovanej a precíznej práce pri každodennej liečbe pacientov, ktorej výsledky publikované odbornej verejnosti zaujímajú v kontexte svetovej intervenčnej algeziológie bezpochyby svoje právoplatné miesto.