MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, hosťom London Pain Forum v britskej Snemovni lordov

1827 | 2 min

EuroPainClinics

Významnej pocty sa dostalo v uplynulých dňoch MUDr. Róbertovi Rapčanovi, PhD, MBA, FIPP, medicínskemu riaditeľovi EuroPainClinics a zakladateľovi a prezidentovi intervenčnej sekcie Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti, ktorý prijal pozvanie organizácie London Pain Forum na 20. stretnutie Black Tie v britskej Snemovni lordov vo Westminsterskom paláci.

Na oficiálny úvod meetingu venovaného pracovnej pôsobnosti a projektom organizácie London Pain Forum nadviazala slávnostná recepcia doplnená prednáškou špeciálneho hosťa, barónky Caroline Ann Cox, členky Snemovne lordov, zakladateľky a výkonnej riaditeľky organizácie Humanitarian Aid Relief Trust a význačnej verejnej osobnosti celoživotne sa angažujúcej v sociálnej, humanitárnej a politickej sfére v Anglicku aj v zahraničí.

Záver prominentnej pracovno-spoločenskej udalosti bol venovaný vzájomnej diskusii a debatám medzi hosťami a predstaviteľmi London Pain Forum v čele s prezidentom Dr. Teodorom Goroszeniukom a ďalšími členmi Výboru, medzi ktorými je menovaný aj renomovaný špecialista liečby bolesti Dr. Arun Bhaskar, spolupracujúci expert značky EuroPainClinics.