MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, získal prestížne menovanie FIPP Examiner medzinárodnej organizácie World Institute of Pain

1927 | 7 min

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, bol koncom mája na medzinárodnom kongrese World Institute of Pain (WIP) menovaný do prestížnej pozície examinátora pre medzinárodné skúšky FIPP v oblasti intervenčnej liečby bolesti. Je zároveň doposiaľ prvým držiteľom certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) v Slovenskej a Českej republike.

World Institute of Pain je medzinárodná organizácia, ktorá komplexne zastrešuje oblasť intervenčnej liečby bolesti. Vyvíja celosvetovo aktívnu činnosť pri odovzdávaní najnovších poznatkov o intervenčných metódach a technikách do klinickej praxe a zároveň sústavne udržuje a posilňuje povedomie odbornej i širokej verejnosti o možnostiach tejto liečby.
Významný úspech MUDr. Rapčana potvrdzuje jeho špičkovú expertízu i absolútnu profesionalitu a odbornosť, ktoré sú pre znalostnú platformu EuroPainClinics® excelentnou devízou, svedčiacou o kvalite nami poskytovanej liečby, a takisto jeho inovatívny medicínsky prístup k liečbe na medzinárodnej úrovni.

MUDr. Rapčanovi sme pri tejto príležitosti položili niekoľko otázok.

Blahoželáme k vášmu menovaniu a na úvod sa priam ponúka otázka – čo je podstatou pozície FIPP Examiner a aké je jej poslanie vo všeobecnom kontexte?
Podstata i poslanie funkcie examinátora medzinárodných skúšok FIPP spočíva v tom, že je schopný absolútne objektívne porovnávať a hodnotiť znalosti a zručnosti iných intervenčných algeziológov. Ako examinátor má tak jedinečnú možnosť vidieť, ako globálne funguje intervenčná algeziológia po celom svete a ako druhí pracujú. Každý, kto sa rozhodne stať examinátorom FIPP, najprv prechádza oficiálnou edukáciou, vďaka ktorej sa naučí, ako hodnotiť ostatných. Tým sa zároveň naučí, ako hodnotiť sám seba. V prvom rade však musí preukázať svoje vlastné profesionálne schopnosti a kompetencie.

Oficiálnu skúšku FIPP Examiner ste absolvovali v máji v New Yorku. Ako taká skúška prebieha, je potrebné prejsť nejakou špeciálnou prípravou?
Základný predpoklad na to, aby sa človek stal inštruktorom, predstavuje úspešne zložená skúška FIPP. K ďalším dôležitým predpokladom patrí to, že človek je už v pozícii „pozorovateľa“. Je potrebné absolvovať celý rad edukačných kurzov, kde sa jednak musí naučiť stopercentne ovládať jednotlivé nuansy intervenčných techník platných v medzinárodnom meradle tak, aby bol schopný ich rutinne vykonávať kdekoľvek vo svete, a jednak sa naučí, ako presne má hodnotiť jednotlivých účastníkov skúšok podľa platných a schválených medzinárodných kritérií. Musí dokonale ovládať oficiálne odporúčania, tzv. Guidelines. V New Yorku bolo potrebné prejsť celou „tortúrou“ formálnych kurzov všetkých týchto výkonov a vyčkať na verdikt pôvodných skúšajúcich examinátorov, ktorí rozhodujú, či človek je, alebo nie je na túto funkciu kompetentný. Súčasťou skúšky je vlastné hodnotenie práce dvadsiatich ďalších uchádzačov, ktorého výsledky sa následne porovnávajú s hodnoteniami a názormi originálnych examinátorov. Prakticky sa musí zhodovať; v opačnom prípade môže byť uchádzač až diskvalifikovaný. Musím povedať, že všetci účastníci newyorskej skúšky boli výborne pripravení, čo je, samozrejme, základ, pokiaľ má človek ambíciu stať sa examinátorom, a všetci uspeli.

Čo bolo pre vás vlastne impulzom na získanie titulu FIPP?
Certifikáciu FIPP som získal v roku 2013 na základe oficiálnej skúšky, ktorá prebehla v holandskom Maastrichte. Motiváciou k získaniu titulu bola moja niekoľkoročná komunikácia s profesorom Gaborom Raczom z Maďarska, jedným zo zakladateľov FIPP, ktorý ma presvedčil o tom, že ku kvalitnému uplatneniu vo svojom odbore v kontexte centrálnej a východnej Európy je potrebné ukázať, že to, čo robím, robím dobre. A jednou z najlepších možností, ako svoje schopnosti preukázať, je seriózna certifikácia FIPP. To bolo rozhodujúcim dôvodom, prečo som sa na FIPP skúšku pripravil a zložil ju.

Znamená to, že s certifikáciou FIPP je možné vykonávať činnosť v odbore kdekoľvek vo svete?Skúška FIPP hodnotí profesijnú kvalitu lekára v technikách intervenčnej algeziológie. Jej úspešným zložením dotyčný preukazuje, že má túto kvalitu na excelentnej úrovni. Týmto sa preukáže profesijná zručnosť, ktorá je uznávaná prakticky po celom svete, od Európy cez USA či Kanadu až po Austráliu. Samozrejme, pre klinickú prax sú potrebné ďalšie licencie, ale táto certifikácia je platná všade.

Prestížna certifikácia je vaším profesijným úspechom na „domácej pôde“, je to tak? Čaká vás v blízkom čase uplatnenie vašej novej funkcie?
V Českej a Slovenskej republike som zatiaľ jediným držiteľom FIPP certifikácie a jediným FIPP examinátorom. Ako examinátor budem v najbližšom čase prítomný pri skúškach FIPP v auguste v Budapešti.

Aký veľký je záujem medzi lekármi o získanie certifikácie FIPP? Z ktorých odborov pochádzajú a dá sa z vášho pohľadu zhodnotiť i ich pripravenosť v konkrétnych krajinách?
Samotnú skúšku, samozrejme, sprevádza celý rad ďalších faktorov vrátane nárokov na psychickú odolnosť a vyrovnanosť, zvýšené potreby času na prípravu, v neposlednom rade sú to i finančné náklady. Záujem o skúšku prejavujú lekári z odborov napr. ortopedickej chirurgie, reumatológie, neurológie alebo fyziorehabilitácie. Jadro uchádzačov však tvoria anestéziológovia a neurochirurgovia, a to z celého radu krajín, napr. Egypta, kde je špičková intervenčná algeziológia, arabských krajín, v Európe je to Holandsko, Belgicko, ale veľmi dobre sú pripravení lekári napr. z Poľska či Ukrajiny.
Verím, že prestížnu certifikáciu FIPP získajú postupne i všetci naši lekári v EuroPainClinics®. Som o ich schopnostiach a znalostiach presvedčený a pomôžu im sa na skúšku dobre pripraviť.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme mnoho ďalších profesijných úspechov.


Tlačová správa tu: EPC_TZ_SK_MUDR_RAPČAN_FIPP_EXAMINER

O tejto udalosti informovali slovenské i české médiá:
https://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/1082411-prestizne-menovanie-mudr-roberta-rapcana-fipp/
https://www.24hod.sk/prestizne-menovanie-mudr-roberta-rapcana-fipp-cl447810.html
https://az-europe.eu/sk/262044-prestizne-menovanie-mudr-roberta-rapcana-fipp/n
https://www.findmax.info/index.php?page=news-detail&id=187107
https://www.finance.sk/spravy/finance/176744-prestizne-menovanie-mudr-roberta-rapcana-fipp/
https://www.financeportal.eu/2016/07/07/prestizne-menovanie-mudr-roberta-rapcana-fipp/
https://www.kysucky-infoexpres.sk/1082411-prestizne-menovanie-mudr-roberta-rapcana-fipp.html
https://www.nitralive.sk/sita/53362-prestizne-menovanie-mudr-roberta-rapcana-fipp
https://www.sport-dna.sk/prestizne-menovanie-mudr-roberta-rapcana-fipp
https://www.svkonline.sk/prestizne-menovanie-mudr-roberta-rapcana-fipp/
https://inforaj.sk/prestizne-menovanie-mudr-roberta-rapcana-fipp/
https://ekonomickydennik.sk/prestizne-menovanie-mudr-roberta-rapcana-fipp/
https://bleskovespravy.sk/2016/07/07/prestizne-menovanie-mudr-roberta-rapcana-fipp/
https://spravy.pozri.sk/clanok/Prestizne-menovanie-MUDr.-Roberta-Rapcana,-FIPP-/420730
https://www.protext.cz/zprava.php?id=25337
https://www.ceskenoviny.cz/pr/index_view.php?id=25337
https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/ze-zahranici/robert-rapcan-jmenovan-examinatorem-pro-fipp-482519