Lekári na Slovensku uskutočnili prvé implantácie miechového neurostimulátora metódou Th9 DRG

2365 | 3 min

Neuromodulačné metódy patria k vrcholným terapeutickým prístupom pri liečbe ťažkých bolestivých stavov. Najčastejšou technikou je neurostimulácia, ktorá využíva elektrické impulzy na ovplyvnenie vnímania intenzity bolesti. Ako prvé svojho typu na Slovensku prebehli dňa 10. februára implantácie neurostimulátorov metódou Th9 DRG, ktoré umožňujú významne redukovať komplikované bolesti chrbta. 

Implantačné výkony u prvých dvoch pacientov úspešne uskutočnil v Univerzitnej nemocnici svätého Michala v Bratislave operačný tím v zložení MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP,MUDr. Michal Krajčovič,pod odbornou garanciou MUDr. Róberta Illéša, PhD., prednostu neurochirurgickej kliniky.

MUDr. Róbert Rapčan a MUDr. Michal Krajčovič, operatéri

Pri neurostimulácii metódou Th9 DRG dochádza k stimulácii dorzálnych koreňových ganglionov miechových nervov (DRG, dorsal root ganglion), čiže zväzkov nervových buniek, tesne po vystúpení z miechy, vo výške deviateho hrudného stavca, obojstranne. „Hlavnou funkciou dorzálnych koreňových ganglionov je prenos senzorických informácií z periférneho do centrálneho nervového systému, t. j. chrbticovej miechy a mozgu, pričom každý ganglion prenáša informácie z určitej časti tela. Stimuláciou metódou DRG vo výške deviateho stavca v oboch medzistavcových otvoroch je veľká šanca pomôcť pacientom s komplikovanou izolovanou bolesťou v chrbte, bez vyžarovania do končatín. Tento typ bolesti minimálne reaguje na klasickú miechovú stimuláciu v zadnom epidurálnom priestore miechového kanála. Technika zavádzania je pri DRG zložitejšia,“ uvádza MUDr. Róbert Rapčan. Metóda sa využíva aj pri bolestiach v iných anatomických lokalizáciách ľudského tela, kde je klasická neurostimulácia náročná, napr. v oblasti hrudníka a brucha.

Pri samotnom výkone implantácie, ktorého výhodou je minimálna rizikovosť vrátane minimálneho narušenia tkanív, sa využíva unikátna technológia neurostimulátora Stimwave Freedom. Do medzistavcových otvorov, tzv. foramen, medzi deviatym a desiatym stavcom, sú miniinvazívne zavádzané tenké elektródy s priemerom 1,3 milimetra, a to do tesnej blízkosti miechových nervov a na oboch stranách. Externý generátor, resp. batéria, nie je na rozdiel od klasických neurostimulátorov umiestnený operačne pod kožu, ale pacient ho má uložený u seba, napr. vo vrecku odevu. Elektrické impulzy z batérie sú prostredníctvom wi-fi signálu bezdrôtovo vysielané cez kožu do elektród.

Primárnym cieľom neurostimulácie je zníženie vnímania bolesti, zníženie spotreby liekov, zlepšenie spánku a pohyblivosti, ako jedny z hlavných faktorov zlepšenia kvality života pacienta. Implantácia neurostimulátora je komplexný proces, ktorý prebieha v úzkej súčinnosti lekárov a pacienta a je podmienený splnením konkrétnych klinických kritérií. Rozhodnutie o implantácii neurostimulátora vydáva špeciálna komisia zložená z odborníkov relevantných lekárskych špecializácií.