NOVINKA: RTG navigovaná aplikácia autológnej plazmy pre liečbu vybraných typov bolesti

2680 | 5 min

EuroPainClinics

Jedinečná terapia krvnou plazmou s presnosťou na milimetre

Pre vybrané zdravotné indikácie spojené s bolesťou chrbta a kĺbnych spojení  poskytujeme unikátnu liečbu autológnou plazmou, ktorá sa na špecializovaných pracoviskách EuroPainClinics aplikuje výhradne pod presnou a bezpečnou kontrolou röntgenu. Pacient má tak úplnú istotu, že vzácna látka získaná špeciálnou technológiou z jeho vlastnej krvi sa aplikuje profesionálne a cielene do miesta, kde sa môžu naplno prejaviť jej hojivé, regeneračné a protizápalové účinky.

Liečba krvnou plazmou – progresívny typ regeneratívnej liečby
Súčasná moderná medicína uplatňuje pri liečbe inovatívne postupy, ktoré využívajú nielen najnovšie technológie, ale aj látky biologického pôvodu, či už ide o kmeňové bunky, mikroorganizmy, tkaniva či tekutiny, ako je krv a plazma. Ich jedinečné vlastnosti môžu priaznivo pôsobiť na zlepšenie a obnovu autoimunitného systému organizmu, a mať tak pozitívny vplyv na vývoj mnohých ochorení. Jedným z typov biologickej-regeneratívnej liečby je využitie mimoriadnych vlastností krvi a jej zložiek, presnejšie krvnej plazmy a krvných doštičiek.

Krvné doštičky (trombocyty) v hlavnej úlohe
Krvné doštičky alebo trombocyty fungujú ako neoceniteľní „záchranári“. Tieto krvné bunky majú schopnosť meniť svoj tvar, „spojovať sa“ čiže agregovať dohromady a vytvárať tzv. biele tromby – provizórne krvné zátky, ktoré dokážu zaceliť poškodenú krvnú cievu a zastaviť krvácanie. Taktiež majú významný vplyv pre rýchlosť hojenia postihnutých orgánov alebo ich častí. Čo to umožňuje? Ak dôjde k poraneniu a krvácaniu, krevné doštičky (trombocyty) sa aktivujú a začnú okrem hemostatických zložiek uvoľňovať vel’ké množstvo rastových faktorov (bielkovinové zložky s hojivými a protizápalovými účinkami), ktoré rýchlo putujú k miestu postihnutia, kde začnú svoju vysokú regeneračnú aktivitu.


Čo je trombocytmi obohatená autológna plazma – príprava a precízna aplikácia
Autológna plazma je plazma získaná z vlastnej krvi pacienta, ktorá je špeciálnou technológiou obohatená o krvné doštičky (trombocyty) s vysokou koncentráciou už spomínaných rastových faktorov. Základnou podmienkou jej prípravy je maximálna sterilita pri odbere krvi a presné dodržanie technologického postupu. Z krvi pacienta sa odoberie do špeciálnej certifikovanej skúmavky z obzvlášť odolného materiálu malé množstvo (10 až 80 ml) krvi. Skúmavka sa ihneď vkladá do centrifúgy, kde sa začne presný režim odstreďovania. Počas 10 minút sa v dvoch cykloch od krvi oddelí plazma obohatená o krvné doštičky, ktorú v skúmavke izoluje separačný gélový prúžok. Získaná plazma je následne pripravená na okamžitú aplikáciu do indikovaného miesta. Na pracoviskách EuroPainClinics sa aplikácia vykonáva, na rozdiel od iných zariadení, výhradne pod presnou a cielenou RTG navigáciou, ktorá zaručuje podanie látky pre maximálne možný účinok s presnosťou na milimetre.


Vysoko efektívny účinok autológnej plazmy na obnovu tkaniva kĺbov

Na pracoviskách EuroPainClinics sa terapia autológnou plazmou poskytuje najmä pri liečbe bolesti veľkých kĺbov, t. j. sakroiliakálneho (SI) kĺbu, kolenného a lakťového kĺbu, a na ošetrenie medzistavcových (facetových) kĺbovRegeneračné a hojivé účinky autológnej plazmy efektívne obnovujú stav tkaniva vo vnútri a v okolí postihnutých kĺbov alebo postihnutých šľachových štruktúr, a tým umožňujú zníženie intenzity až odstránenie bolesti v postihnutých miestach.


Ako sa pripraviť na terapiu
Ide o šetrnú a bezpečnú metódu, s minimálnym rizikom infekcie či alergickej reakcie
. Na aplikáciu autológnej plazmy nie je potrebná žiadna špeciálna príprava. Pacient dbá iba na to, aby v deň aplikácie nebol chorý alebo neprekonával ochorenie, či už akútne alebo chronické (mimo kontraindikácií) – v tomto prípade je nutné úplné vyliečenie. Pred aplikáciou sa odporúča obmedziť fajčenie, alkohol a stravu bohatú na tuky (lipidy čiže tuky v nej obsiahnuté ovplyvňujú kvalitu získanej autoplazmy. Po dobu 5-7 dní pred výkonom sa neodporúča užívať protizápalové lieky zo skupiny nesteroidných antiflogistík (NSAID – napr. ibuprofén, ketoprofén a iné). Pri bolestiach uprednostniť paracetamol.

Celkový čas terapie je približne do 30 minút.

Koľko aplikácií sa odporúča akým spôsobom  sa môže pacient objednať?
Pre dosiahnutie čo najlepšieho efektu prebieha na pracoviskách EuroPainClinics terapia zahŕňajúca 4 aplikácie autológnej plazmy v intervale jednej aplikácie za 14 dní. V tomto období sa neodporúča terapiu prerušovať.

Liečba autológnou plazmou je nadštandardným typom liečby, ktorá nie je  hradená zdravotným poistením.

Terapii autológnou plazmou predchádza na pracoviskách EuroPainClinics vždy konzultácia so špecialistom na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta, ktorý odporučí tento typ liečby ako vhodný pre konkrétnu zdravotnú indikáciu. Informujte sa u svojho lekára na pracovisku EuroPainClinics alebo na tel. +421 948 677 714.

Kontraindikáciami na liečbu autológnou plazmou sú ochorenia krvi, sepsa, infekčné ochorenia, onkologické ochorenia, alergia na heparín.