Diagnostika a liečba porúch pohybových stereotypov pre pacientov EuroPainClinics z rúk švédskeho špecialistu

1959 | 6 min

EuroPainClinics

Dlhodobá bolesť chrbta môže byť spojená nielen s degeneratívnym či mechanickým poškodením chrbtice, ale často aj s nesprávnymi pohybovými návykmi a zlým držaním tela v dôsledku napr. zamestnania, športovania či iných aktivít. Na pracoviskách EuroPainClinics ponúkame v rámci komplexného liečebného plánu špeciálnu terapiu „Diagnostika a liečba porúch pohybových stereotypov“, ktorú exkluzívne a osobne pre pacientov poskytuje podl’a svojho originálneho konceptu renomovaný švédsky špecialista na myoskeletálnu medicínu Björn Aasa, MaSci., RPT.


Čo sú pohybové stereotypy

Ide o „vzorce“, ktoré máme uložené v centrálnej nervovej sústave a ktorých používaním vykonávame pohybovú aktivitu, a to tak, aby náš pohyb bol koordinovaný, plynulý a účelný. Základnými pohybovými stereotypmi sú predklon, narovnanie sa z predklonu, otáčanie trupu, otáčanie hlavy a krku, chôdza v rôznych obmenách, stoj a nosenie bremien. Medzi ďalšie sa radí napr. stereotyp extenzie bedrového kĺbu, abdukcia v bedrovom kĺbe, flexia trupu z polohy v ľahu na chrbte, abdukcia v ramennom kĺbe, flexia krku z polohy v ľahu na chrbte a i.


Kedy vznikajú poruchy pohybového aparátu

K poruchám pohybového aparátu dochádza v dôsledku opakovaných pohybov, polôh a pozícií, ktoré človek každodenne a dlhodobo vykonáva. Opakovaním môže dôjsť k strate presnosti pohybu a následne k zmenám zložitých biomechanických a motorických zložiek pohybového systému, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť až k nepríjemnej bolesti a postihnutiu tkanív. Bolesť sa prejavuje najčastejšie v oblasti bedrovej, krčnej a hrudnej chrbtice, horných aj dolných končatín alebo napr. v panvovej oblasti. S narastajúcim časom poruchy dochádza postupne k morfologickým zmenám, ktoré je možné dôkladným vyšetrením identifikovať a pristúpiť následne k ich náprave.


Pre koho je terapia vhodná

Originálna terapia špecialisty Björa Aasu je vhodná pre všetkých, ktorí sú pri svojej činnosti dlhodobo opakovane vystavení jednostrannej záťaži, preťažovaniu či zaťažovaniu pohybového aparátu, neprirodzenej polohe tela (predklon, záklon, rotácia), pričom ich bolesť má chronický (t. j. dlhšie než tri mesiace trvajúci) charakter a doterajšia liečba (lieky, cvičenie, rehabilitácia) neprináša dostatočnú úľavu. Bolesťami a ťažkosťami pohybového aparátu je priamo ohrozených viacero profesijných skupín: „sedavé“ zamestnania, či už pracovníci v kancelárii pri počítači, alebo vodiči z povolania, fyzicky náročné profesie od manuálnych pracovníkov až po zdravotné sestry alebo pracovníci vykonávajúci fyzicky náročnú prácu s opakovanými rutinnými pohybmi. Terapia môže poskytnúť účinné riešenie ľuďom s bolesťou prejavujúcou sa v spojitosti so športom (vrcholovým aj rekreačným) či záujmovou činnosťou (napr. tanec, hra na hudobné nástroje a pod.) a ďalej pacientom so špecifickými diagnózami na odporúčanie lekára.


Čo je cieľom terapie

Cieľom originálnej terapie, ktorá zahŕňa o. i. diagnostickú sériu manuálneho testovania, je zistiť príčiny a dôsledky vlastnej poruchy pohybu. Na tomto základe potom špecialista identifikuje chybné pohybové vzorce spôsobujúce bolesť a vykoná nápravu pohybových porúch. Hlavným cieľom terapie je stanoviť správnu liečbu pre úľavu od bolesti a zároveň naučiť pacienta zvládnuť a usmerňovať dysfunkciu (poruchu) pohybu tak, aby bolesť bola pod kontrolou a funkčnosť pohybu bola obnovená do stavu, ktorý sa blíži čo najviac „normálu“.


Čo je pre účinnú terapiu klúčové

Každá terapia je unikátna. Björn Aasa skúma nielen príčinu bolesti, ale taktiež zásadné súvislosti medzi aktuálnym pohybovým postihnutím a každodenným životom pacienta. Liečbu prispôsobuje jedinečnému profilu pacienta pri samotnej procedúre aj pre autoliečbu. Výrazné zlepšenie či úľavu pociťuje väčšina pacientov už pri terapii alebo bezprostredne po nej. Kľúčovými aspektmi terapie sú správna edukácia (resp. čím viac informácií pacient o svojej bolesti má, tým ľahšie dokáže získať kontrolu nad svojím zdravotným stavom) a predovšetkým disciplína, ktorá je nutná pre pravidelné domáce cvičenie.


Ako sa je možné na terapiu objednať?
Objednanie na terapiu u švédskeho špecialistu je podmienené vstupným vyšetrením na pracovisku EuroPainClinics, kde špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta zhodnotí, či zdravotná indikácia pacienta je na terapiu vhodná, a následne odporučí jej absolvovanie. Terapia „Diagnostika a liečba porúch pohybových stereotypov“ nie je hradená zo zdravotného poistenia. Bližšie informácie vám radi podáme na jednotlivých pracoviskách a na tel. +421 948 677 714.

 ————————–

Björn Aasa, MaSci, RPT, je medzinárodný špecialista na myoskeletálnu medicínu. V odbore fyzioterapie získal titul Master of Science na univerzite v Umeå. V rámci doktorandského štúdia sa ako člen univerzitného výskumného tímu podieľa na mnohých vedeckých projektoch a klinických štúdiách, napr. na tému rehabilitácie pacientov s nociceptívnou mechanickou bolesťou dolnej časti chrbta, dôležitosti motorickej kontroly a kontroly pohybu pri vyhodnocovaní a rehabilitácii u pacientov s poruchami pohybového aparátu či vzťahom medzi fyzickou aktivitou a kapacitou a muskuloskeletálnou bolesťou. V roku 2015 získal cenu „JOSPT 2015 Excellence in Research“ odborného časopisu Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy v kategórii vedeckých ocenení. Dlhodobo sa venuje výučbe manuálnej ortopedickej terapie a porúch pohybového aparátu. V rokoch 2009 až 2015 bol prezidentom švédskej organizácie Swedish Orthopaedic Manual Therapy Organisation.