16. október: Svetový deň chrbtice – myslite na prevenciu aj včasné začatie liečby pre efektívnejší a trvalejší výsledok

Na deň 16. októbra pripadá Svetový deň chrbtice, ktorý vyhlásily Organizácia spojených národov (OSN) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ako pripomienku kľúčovej „osi“ ľudského tela a ku ktorému sa pripájame aj v EuroPainClinics. Bolesti chrbta patria k najčastejším zdravotným problémom, preto je nutné mať na mysli dôležitosť prevencie a rovnako tak aj včasnej diagnózy zdravotných ťažkostí pre úspešnú liečbu. V prípade dlhodobej, viac ako tri mesiace pretrvávajúce bolesti chrbta je potom vždy namieste navštíviť odborníka. Pripomeňme si, že chrbtica je zložená celkovo z 33 stavcov, ktoré sú označené podľa typu: atlas, čapovec, ďalej sedem krčných (CI-C7), dvanásť stavcov hrudných (Th1-Th12) a päť stavcov bedrových (L1-L5) v spodnej časti chrbta. „Základňu“ chrbtice tvorí deväť stavcov – päť stavcov zrastených v tzv. kosť krížovú a štyri stavce zrastené v kostrč. Zdravotné ťažkosti spojené s bolesťou bedrovej chrbtice a tzv. koreňovým syndrómom sa vyskytujú najčastejšie v oblasti stavcov L3-S1 (sakroilikálny kĺb). Viac o koreňovom syndróme chrbta a možnosti liečby si prečítajte tu

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia