MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, školiteľom endoskopických techník v Essene

305 | 2 min

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, špecialista na intervenčnú liečbu bolesti a vedúci lekár špecializovaného pracoviska EuroPainClinics Praha, sa predstavil ako jeden z hlavných školiteľov na medzinárodnom anatomickom workshope spoločnosti MaxMoreSpine System, ktorý prebehol v dňoch 30. júna až 1. júla v nemeckom Essene.

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vyučoval endoskopické techniky na MaxMore Spine workshope v Essene

Téma júnového workshopu znela „See the Advantages over Mikrodiscectomy“ a v tomto kontexte následne rozvinula najmä problematiku transforaminálnej a interlaminárnej endoskopickej dekompresie za použitia špeciálneho inštrumentária MaxMoreSpine, priniesla množstvo prípadových kazuistik a ponúkla široký priestor k výmene praktických tipov a skúseností a vzájomnej diskusii.

Program workshopu bol koncipovaný ako blok teoretických prednášok nasledovaný praktickým výcvikom na kadaverových modeloch. MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, sa vo svojej odbornej časti venoval indikovaniu a technickým aspektom endoskopickej denervácie fazetových kĺbov za použitia inštrumentária MaxMoreSpine J@blation System, a zameral sa ďalej na oblasť technických prístupov pokročilého výkonu endoskopickej diskektómie pri ošetrení medzistavcových platničiek.

Kontinuálny pokrok vo vývoji technológií a technických postupov pre endoskopické výkony na chrbtici ide ruka v ruke s potrebou rozširovania ďalšieho vzdelávania lekárov venujúcich sa liečbe bolesti. Spoločnosť MaxMoreSpine tento významný aspekt podporuje širokou škálou edukačných aktivít, s fokusom na praktické semináre a anatomické kadaverové workshopy, organizované po celom svete. Workshopy sú vedené erudovanými lektormi, ktorí sa pri výučbe zameriavajú na komplexnom poňatí problematiky – od teoretických znalostí anatómie cez indikovanie pacienta až po precízny výcvik príslušnej techniky.

Sme veľmi potešení, že lekári EuroPainClinics sú spoločnosťou MaxMore Spine oslovovaní ako hlavní školitelia medzinárodných edukačných workshopov. Našim špecialistom ďakujeme za ich participáciu a zdieľanie odborných klinických skúseností.

Foto zdroj: MaxMoreSpine