MUDr. Róbert Rapčan vystúpil na kongrese ESRA

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, vystúpil s odbornou prednáškou na 39. výročnom kongrese ESRA – Európskej spoločnosti regionálnej anestézie, ktorý sa uskutočnil koncom júna v metropole gréckej Makedónie Thessaloniki.

Medzinárodný kongres ESRA je významným pracovným stretnutím a prestížnou edukačnou platformou pre špecialistov dynamicky sa rozvíjajúcich odborov regionálnej anestézie, perioperačnej starostlivosti a terapie chronickej bolesti. Bohatý program päťdňového pracovného stretnutia priniesol množstvo zaujímavých prednášok, panelových diskusií, networkingu, live cases a praktických workshopov.

MUDr. Róbert Rapčan zdieľal odbornému publiku svoje mnohoročné rozsiahle znalosti a klinické skúsenosti v oblasti intervenčnej liečby bolesti v prednáške na tému „Perkutánna transforaminálna endoskopická diskektómia“. Na kongrese zároveň tiež zaujal predsedníctvo sekcie „Cost Effectiveness of Spinal Cord Stimulation in Chronic Low Back Pain“. Sme nesmierne potešení, že vďaka účasti MUDr. Rapčana sme mohli ako EuroPainClinics byť súčasťou tejto výnimočnej odbornej udalosti.

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínsky riaditel‘ EuroPainClinics

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia